Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie

LBR-bericht

Rotterdam, 14 maart

Het hele jaar door 21 maart - extra activiteiten en uitgaven

21 maart is de door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale antiracismedag. Nationaal en internationaal worden jaarlijks op 21 maart slachtoffers van racisme herdacht, maar de week rond 21 maart geldt ook als actiedag tégen racisme en vóór respectvol samenleven. In scholen, buurthuizen, jongerencentra en op talloze andere plaatsen worden activiteiten georganiseerd in het kader van 21 maart. Voor iedereen die zich in zijn of haar eigen omgeving wil uitspreken en inzetten tegen racisme en andere vormen van discriminatie is 21 maart een goede aanleiding. Maar uiteraard houdt het bestrijden van rassendiscriminatie na deze dag niet op.

Een groeiend aantal personen en organisaties, in 2002 ruim 3500, maakt voor activiteiten en het ontwikkelen van beleid gebruik van de diensten van het LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie). Het LBR biedt advies, begeleiding, cursussen en documentatie op verschillende terreinen zoals onderwijs, welzijn, arbeidsmarkt, media en juridische zaken. In de periode rond 21 maart is er sprake van topdrukte op de informatieafdeling en bij de LBR-winkel. Als speciale actie worden dit jaar, zolang de voorraad strekt, exemplaren van de Zebramuurkrant/poster gratis (slechts tegen portokosten) aangeboden. Onder meer met de posters 'Stop Discriminatie', 'Not black, not white, just human' en 'Face it! It's the third millenium'.

Extra activiteiten en uitgaven
Op 21 maart ontvangt basisschool De Zuidwalschool in Den Haag het felbegeerde Wereldschoolbordje. Met de uitreiking van dit naambord is de Zuidwalschool officieel Wereldschool en maakt zij een start met het gelijknamige onderwijsproject, waarmee basisscholen de bestrijding van rassendiscriminatie een vaste plek kunnen geven. De Zuidwalschool staat die hele week bol van de Wereldschoolactiviteiten.

Eind maart verschijnt een volledig herziene uitgave van de jongerenfolder So What?!, waarin op eenvoudige wijze wordt uitgelegd wat racisme en discriminatie inhouden en hoe je om kunt gaan met vooroordelen, culturele verschillen en conflicten. De folder is geschikt als lesmateriaal, bijvoorbeeld voor middelbare scholieren die een werkstuk of presentatie voorbereiden. Van eerdere drukken zijn tienduizenden exemplaren verkocht. Van de begin dit jaar verschenen folder Nou En?!, voor het basisonderwijs, verschijnt deze week de tweede ongewijzigde druk. Van Nou En?! zijn nu in totaal 30.000 exemplaren gedrukt. De prijs van beide folders is EUR1,--, bij meer dan 25 exemplaren geldt 10% korting. Bestellen kan telefonisch (010 - 201 02 01) of per email (info@lbr.nl).

Op 29 maart organiseert het LBR de bijeenkomst 'Is mijn straat ook uw straat?'. Op deze middag praten personen uit drie steden van diverse nationaliteiten met elkaar over het wonen in één straat. De bedoeling is om deze ervaringen te bundelen en aan de politiek kenbaar te maken met als doel de dialoog te versterken tussen de diverse bevolkingsgroepen.

Naar ruim 2700 adressen wordt volgende week de gloednieuwe flyer met informatie over workshops, cursussen en trainingen van het LBR gezonden. Zie voor meer informatie de vernieuwde cursuspagina's op de website van het LBR: www.lbr.nl/lbr/cursussen.

Het LBR-kwartaalblad Zebra Magazine verschijnt in de week van 21 maart met een themanummer over de antiracismewereld. Een nummer met persoonlijke verhalen, discussie over standpuntbepaling bij actuele kwesties en visies op discriminatiebestrijding in de toekomst. Op de middenpagina's een handig overzicht van organisaties en instellingen in Nederland. Zebra Magazine (32 p.) is verkrijgbaar bij het LBR, EUR 5, 50 per exemplaar, exclusief portokosten. Abonnement Zebra Magazine (4 nummers) tot 1 januari 2004 voor EUR 21,--.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de informatieafdeling van het LBR. Tel. 010 - 201 02 01 of email info@lbr.nl. Zie ook www.lbr.nl voor meer 21 maart activiteiten.

Marianne Plug, Informatieafdeling LBR.

Deel: ' Extra activiteiten en uitgaven internationale antiracismedag '
Lees ook