Amsterdam Airport Schiphol

Extra afrit naar Schiphol op A4

Schiphol, 15 maart 2000 - De A4 is vanuit richting Den Haag tussen Hoofddorp en Schiphol met een weefvak bestaande uit twee rijstroken uitgebreid. Verkeer dat uit de richting Hoofddorp komt kan op dezelfde rijstrook blijven rijden om Schiphol te bereiken. Ook wordt op 7 april aanstaande een extra afrit voor vrachtverkeer en personeel van de op Schiphol gevestigde bedrijven geopend. Het vrachtverkeer naar de vrachtloodsen van KLM of met bestemming Schiphol Zuid hoeft dan niet meer via Schiphol Centrum te rijden. Zo zal de verkeerssituatie op de hoofdingang van Schiphol, waar het verkeer uit de richting Amsterdam samenkomt met verkeer uit de richting Hoofddorp, worden verbeterd.

Betere doorstroming verkeer
Het weefvak tussen de aansluiting Hoofddorp en Schiphol en de dienstenafrit voor het vrachtverkeer en personeel moeten leiden tot een betere doorstroming van het verkeer uit de richting Den Haag tussen Hoofddorp en Schiphol. Door de beschikbaarheid van het weefvak hoeft het verkeer vanuit Hoofddorp naar Schiphol niet te 'weven' (kruisen van in- en uitvoegend verkeer) met het verkeer op de hoofdrijbaan van de A4. Het verkeer vanuit richting Den Haag naar Schiphol kan bovendien over een grotere lengte uitvoegen vanaf de hoofdrijbaan van de A4. In de komende weken zullen de weggebruikers door middel van mobiele informatiewagens worden geïnformeerd over de veranderde verkeerssituatie.
Reconstructie Aansluiting Schiphol
De nieuwe afritten van de A4 en de dienstenafrit voor het vrachtverkeer en personeel zijn de laatste onderdelen van het project Reconstructie Aansluiting Schiphol (Lijndenhoek) van Rijkswaterstaat.
In de afgelopen jaren zijn ook de afbouw van de tweede Schipholtunnel, voor Schipholverkeer vanuit Amsterdam, de ombouw van de bestaande tunnel en het aanpassen van de aansluitende rijbanen al gerealiseerd.
De dienstenafrit voor vrachtverkeer en personeel is gerealiseerd in opdracht van Amsterdam Airport Schiphol in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

© Amsterdam Airport Schiphol


Wij ontvangen graag commentaar, suggesties en probleem-rapporten. Stuur deze aan comments@xxLINK.nl. Bij voorbaat hartelijk dank.

Deel: ' Extra afrit naar Schiphol op A4 '
Lees ook