gemeente purmerend

received: from (127.0.0.1) by utr.nieuwsbank.nl with smtp for ; wed, 19 jul 2000 14:39:17 +0200
mime-version: 1.0
from: razende robot reporter to: dienst
subject: persberichten gemeente purmerend, index
x-url: https://www.purmerend.org/gemeente/persberichten/description.asp?id=91 content-type: multipart/mixed; boundary="-964010356-0.33211945711-794434040-" Date: Wed, 19 Jul 2000 14:39:16 +0200
Sender: dick@nieuwsbank.nl
Message-Id:

Persbericht

EXTRA AFSLUITERS IN STADSVERWARMING EERDER GEPLAATST

Het gemeentebestuur laat op korte termijn extra afsluiters plaatsen in het hoofdleidingennet-werk van de stadsverwarming. Die moeten voorkomen dat alle aansluitingen tegelijkertijd zonder warmtelevering komen. Een extra aansluiting van stadsverwarming op het Waterland-ziekenhuis wordt momenteel aangelegd. De totale investering van ruim 4,1 miljoen gulden exclusief btw was al begroot in de onderhoudsreserve.

Oorspronkelijk was het de planning de extra afsluiters vanaf de tweede helft van 2000 gefa-seerd in enkele jaren op strategische plekken in het ruim 75 kilometer lange hoofdleidingen-netwerk te plaatsen. Het tijdelijk moeten onderbreken van de warmtelevering op 4 januari 2000 heeft duidelijk gemaakt dat een compartimentering van het hoofdleidingennetwerk het ongemak voor veel Purmerenders voorkomt. De werkzaamheden waren al voorzien en begroot, maar worden nu (gedeeltelijk jaren) eerder uitgevoerd.
De aannemer is na versnelde levering van de materialen onlangs begonnen met de eerste fase van de werkzaamheden. Tot medio april 2000 zijn de medewerkers bezig met het plaatsen van twintig afsluiters op tien plekken. De werkzaamheden om het ziekenhuis een extra aansluiting op de stadsverwarming te geven zijn in volle gang. Het ziekenhuis krijgt nu warmtelevering van de warmtekrachtcentrale op bedrijventerrein De Baanstee. Straks is dat ook mogelijk van de hulpwarmtecentrale aan de Waterlandlaan.

Naar aanleiding van de lekkage in het hoofdleidingennetwerk van de stadsverwarming in de Overlanderstraat was het noodzakelijk de warmtelevering aan alle 18.000 aangesloten panden te staken. Deze bijzondere situatie op dinsdag 4 januari vestigde de aandacht nog eens extra op de ongewenste situatie dat onnodig veel Purmerenders zonder warmtelevering kwamen. Als de afsluiters zijn geplaatst, kan de circulatie van warm water in het grootste deel van het hoofdleidingennetwerk worden voortgezet. Voor snelle, tijdelijke warmtelevering heeft NUON een mobiele noodketel paraat. In het secundaire leidingennetwerk van bijna vierhonderd kilometer is er regelmatig wel ergens een lekkage. Reparatie daarvan gebeurt vaak zonder dat iemand het merkt. Voor een lekkage in het hoofdleidingennetwerk van ongeveer 75 kilometer is dat niet mogelijk. Lekkage daarin komt zelden voor. In de afgelopen vijf jaar is twee keer de warmtelevering s nachts tijdelijk onder-broken. Dat NUON onderzoekt in opdracht van de gemeente de oorzaken van lekkages en pro-beert zo goed mogelijk vast te stellen waar preventief onderhoud noodzakelijk is.
woensdag 19 juli 2000© 1997 DSP, Digitale Stad Purmerend

Deel: ' Extra afsluiters in stadsverwarming Purmerend '
Lees ook