Nederlandse Vereniging van journalisten

Extra bemiddeling voor 50-plussers
Oudere werknemers van de Wolters Kluwer-bedrijven in Deventer kunnen rekenen op begeleiding naar ander werk gedurende een periode van anderhalf jaar. Dat is door toedoen van de NVJ opgenomen in het sociaal-plan.
Kluwer werkt in Deventer aan een ingrijpende reorganisatie van de werkorganisatie. De business units financiën en fiscaal worden samengevoegd. Dit betekent dat voor totaal ruim tweehond mensen veranderingen optreden. Een aantal van hen zal een andere functie krijgen. Om training, opleiding en begeleiding van die werknemers zo goed mogelijk te laten verlopen is het bureau JobSwitch opgericht. De leden van de NVJ toonden zich tevreden over deze maatregelen. Alleen de duur van de regeling was voor 50-plussers beperkt tot een inspanning gedurende acht maanden. In het finale overleg over de reorganisatie is die termijn met tien maanden verlengd.

Deel: ' Extra bemiddeling voor 50-plussers Wolters Kluwer '
Lees ook