Provincie Friesland

Persberichten

GS stellen extra bijdrage van f 20.000,- (ca. 9075,- ) beschikbaar aan Fr. Vrijwilligers Festival

In december aanstaande organiseert de provincie Fryslân, als afsluiting van het Jaar van de Vrijwilliger, in stadsschouwburg de Harmonie het Fries Vrijwilligers Festival. In eerste instantie kostte een kaartje voor dit festival 5,-. Op aanraden van de leden van de Statencommissie Welzijnszaken is de toegang gratis geworden. Nu de inkomsten van de kaartverkoop wegvallen stellen Gedeputeerde Staten een extra bijdrage van 20.000,- (circa 9075,-) beschikbaar. Vervolgprocedure: 12 september Statencommissie Wolwêzenssaken

21 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra bijdrage voor Fries Vrijwilligers Festival '
Lees ook