Gemeente Waalwijk

Donderdag 13 juni a.s. is er een extra commissievergadering Bestemming, Beheer en Inrichting.
De vergadering vindt plaats in Zidewinde in Sprang-Capelle, aanvang 19.30 uur.

De agenda is als volgt samengesteld:
a. Concept-raadsvoorstellen
2.1. Vaststelling bestemmingsplan GlasNat
2.2. Vaststelling bestemmingsplan
Berkhaag
b.Lange termijnzaken
c.(Mededelingen) gemeenschappelijke regelingen
d.Reserves en voorzieningen
e.Mededelingen voorzitter
f. Rondvraag en sluiting

Deel: ' Extra commissie gemeente Waalwijk '
Lees ook