Gemeente Houten


Extra commissie JORI
06/04/99

Op woensdag 7 april is er een extra vergadering van de commissie JORI. De vergadering begint om 20.00 uur onder voorzitterschap van wethouder R.H. Lubberdink in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat: Globaal bestemmingsplan Houten-Vinex.
Met ingang van 8 december 1998 heeft het Globaal bestemmingsplan Houten-Vinex in ontwerp rer inzage gelegen. Tot en met 11 januari 1999 konden tegen het ontwerp-plan bezwaren, in dit geval zienswijzen genoemd, worden ingediend bij uw raad. Hiervan is door 38 personen en instanties gebruik gemaakt; inmiddels is één zienswijze ingetrokken. Vanaf 12 januari zijn hoorzittingen gehouden met de indieners van de zienswijzen die daar prijs op stelden en is gewerkt aan het beoordelen van de bezwaren.
Het voorstel om het bestemmingsplan vast te stellen komt aan de orde tijdens deze extra openbare commissievergadering. Het voorstel is in te zien bij het Wooninformatiecentrum.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra commissie JORI Houten '
Lees ook