X
X
X Gemeente Amsterdam


EXTRA COMMISSIEVERGADERING OVER KABELCONTRACT

Op woensdag 7 april is er om 09.30 uur een extra vergadering van de Raadscommissie voor Cultuur, Telecommunicatie en Lokale Media. De commissie vergadert dan over het voorstel van het college van B&W om nieuwe afspraken over de kabel te maken. De vergadering is in de raadzaal van het stadhuis, Amstel 1.

Tijdens de vergadering is er gelegenheid tot inspraak. Om van die gelegenheid gebruik te kunnen maken moet men zich tevoren aanmelden bij het secretariaat van de commissie, telefoon 5522010 of 5522226. Dat is mogelijk tot dinsdag 6 april 16.00 uur.

Amsterdam, 31 maart 1999

Pb-32 Willem de Lannoy 5523412

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra commissievergadering over Amsterdams kabelcontract '
Lees ook