Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.073
Datum: 8 april 1999

Extra commissievergadering over Voorjaarsnota

Op maandag 19 april wordt in het stadhuis een extra vergadering gehouden van de commissies algemene en bestuurszaken over de Voorjaarsnota. Deze vergadering begint om 20.00 uur in de burgerzaal van het stadhuis. Het is een openbare vergadering, dus wie geïnteresseerd is naar de huidige stand van zaken op financieel gebied en naar de nieuwe voorstellen voor de komende begroting, kan bij deze vergadering aanwezig zijn.

Om alle wensen die in de gemeente leven te realiseren is veel geld nodig. Helaas is de hoeveelheid geld niet altijd toereikend om alle wensen te vervullen. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt bij de besteding van het beschikbare geld. De Voorjaarsnota helpt bij het maken van die keuzes. De nota bevat informatie over het afgelopen jaar en doet voorstellen voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente.

De Voorjaarsnota ligt in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis van 12 t/m 19 april ter inzage. Het informatiecentrum is geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdagochtend kunnen belangstellenden de Voorjaarsnota inzien bij de openbare bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 09 April 1999

Deel: ' Extra commissievergadering over Voorjaarsnota Maassluis '
Lees ook