Gemeente Zoetermeer

Extra commissievergadering Palenstein op 19 maart

Woensdag 19 maart aanstaande wordt er een extra commissievergadering Openbare Ruimte gehouden met als agendapunt 'herontwikkeling Palenstein'. In deze vergadering wordt nog geen besluit genomen over Palenstein, maar er wordt een verdere discussie gehouden tussen de verschillende partijen. De commissie Openbare Ruimte moet aangeven of er voldoende informatie is om tot een besluit te komen. Als dat het geval is zal op 31 maart in de Raadvergadering het besluit ten aanzien van de herontwikkeling worden genomen.

De extra vergadering is ingesteld omdat tijdens de commissievergadering van 18 februari bleek dat er veel vragen en twijfels zijn over de huidige voorstellen van het college van burgemeester en wethouders. Alle partijen willen meer informatie en inzicht verkrijgen voordat er op 31 maart een beslissing wordt genomen. Politieke partijen willen met name meer inzicht verkrijgen met betrekking tot de vraag of de woningcorporaties echt in Palenstein willen investeren. Ook waren er tijdens de vergadering van 18 februari vragen over de sociale woningbouw en de kosten van het totale project. Aan de wethouder is gevraagd om een aantal andere mogelijkheden (varianten) door te rekenen. Deze worden woensdag 19 maart besproken.

Bij de vorige vergaderingen over Palenstein was de belangstelling van bewoners van Palenstein groot. De voorzitter en de leden van de commissie Openbare Ruimte hopen dat ook 19 maart weer veel belangstellenden aanwezig zullen zijn bij de vergadering en nodigen dus iedereen uit om woensdag 19 maart om 20.00 uur naar het Stadhuis te komen.

Laatste wijziging: 12-02-2003

Deel: ' Extra commissievergadering Palenstein Zoetermeer '
Lees ook