Gemeente Son en Breugel


Extra commissievergadering
17-02-2003
Op woensdag 19 februari 2003, aanvang 20.00 uur, zal in het gemeentehuis een extra vergadering worden gehouden van de raadscommissie algemene zaken.
Agendapunt is: 4e woonwagenlocatie.

De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom. Bij het begin van de vergadering kan gebruik gemaakt worden van het spreekrecht

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra commissievergadering Son en Breugel '
Lees ook