De hond een fijne kameraad,
maar houdt u aan de (uitlaat)regels!

Zoetermeer is er veel aan gelegen om de stad zo schoon mogelijk te houden. Zo zijn er een aantal toezichthouders verantwoordelijk voor de controle en de handhaving van de regels omtrent het verontreinigen door, en het uitlaten van, honden.
Niet alleen door controle, maar ook door het gratis ter beschikking stellen van hondenpoepzakjes en de mogelijkheid poepschepjes, beide te verkrijgen in alle wijkposten, is de gemeente actief. Op de wijkpost is ook de Hondenkaart verkrijgbaar.

Hondenkaart
Hondenbezitters, ingevolge de Verordening Hondenbelasting 1997, zijn verplicht hun hond(en) op te geven voor deze belasting. Zij ontvangen automatisch bij aangifte de Hondenkaart waarop de regels omtrent honden klip en klaar zijn vermeld. Ondanks de gemeentelijke regels en inspanningen blijkt toch dat handhaving op een groot aantal locaties extra aandacht behoeft.

Extra controle
Het Team Handhaving gaat de komende weken, vanaf maandag 3 april a.s., een groot deel van haar capaciteit inzetten om deze regels te handhaven. Achtereenvolgens zullen de diverse Zoetermeerse wijken aangepakt worden.
Een bekeuring voor het los laten lopen of het laten lopen op een plek waar dat niet is toegestaan komt op fl 60,00. Ditzelfde bedrag dient te worden betaald wanneer men de hond laat poepen op een plek waar dat niet is toegestaan.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze actie, dan kunt u contact opnemen met het Team Handhaving, telefoon (079) 346 9011 of 316 2341.Gemeente Zoetermeer © March 2000

Last update: 28 March 2000 (9:22)

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra controles hondenbezitters Zoetermeer '
Lees ook