Leger des Heils

Extra dag voor kledinginzamelingsactie Leger des Heils


- Maart 26, 2003 - 9:41 AM

Elk jaar vindt er in de gemeente Edam-Volendam een kledinginzamelingsactie van het Leger des Heils plaats. De inzameling stond voor dit jaar gepland in de eerste week van maart, op de dinsdag en de woensdag. Na vele telefonische reacties ontdekte het Leger des Heils dat de inwoners niet een inzamelzak voor de woensdag, maar een voor de maandag hadden ontvangen.

Wij vinden het heel erg vervelend voor de mensen dat zij voor de verkeerde dag een kledingzak hebben ontvangen. Met alle gevolgen van dien, aldus de heer P. Stigter, directeur van de afdeling Herbestemming van Goederen van het Leger des Heils. De organisatie heeft direct na de reacties op dinsdagmorgen actie ondernomen om de gemaakte fout zo goed mogelijk te herstellen. Mocht er nog kleding zijn achtergebleven, dan wil het Leger des Heils dit middels een extra actie op woensdag 12 maart a.s., graag alsnog komen ophalen. Inwoners van Edam-Volendam kunnen hiervoor contact opnemen met het depot Amsterdam, tel: (020) 692 49 11. Voor het ongemak biedt het Leger des Heils de inwoners zijn welgemeende excuses aan.

Overigens heeft deze actie 5.900 kg kleding opgebracht. Dit wordt op verschillende manieren (her)gebruikt, zowel voor hulpverlening als voor verkoop tegen sociale prijzen aan minder draagkrachtigen. Het Leger des Heils dankt de inwoners van Edam-Volendam hartelijk en hoopt op een blijvende steun voor toekomstige kledingsacties.

Voor nadere informatie kunt zich wenden tot de heer P. Stigter, directeur van de afdeling Herbestemming van Goederen, telefoon: (036) 539 82 85

Deel: ' Extra dag voor kledinginzamelingsactie Leger des Heils in Edam '
Lees ook