Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 13-09-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 114

Van der Ploeg trekt extra geld uit voor archeologische opgravingen

Staatssecretaris dr. F. van der Ploeg (Cultuur) stelt voor 1999 een extra bedrag van 2.75 miljoen gulden beschikbaar voor archeologische opgravingen. Het geld is bedoeld om gemeenten en provincies te steunen die met zeer hoge opgravingskosten worden geconfronteerd. Van der Ploeg maakte zijn voornemen bekend tijdens een presentatie op 13 september van de opgravingsresultaten in de gemeente Tiel. Het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit heeft hier het afgelopen jaar opgravingen verricht op de plaats van een goed bewaard grafveld uit de Romeinse tijd. Dit kwam naar voren bij werkzaamheden in de uitbreidingswijk Passewaay.

In een brief aan de Kamer schrijft van der Ploeg dat het gaat om een "aanvullende noodvoorziening tot de tijd dat het verdrag van Malta is ingevoerd". Dit verdrag heeft als principe dat de bodemverstoorder betaalt voor kosten die verbonden zijn met archeologisch onderzoek. Aan het eind van dit jaar stuurt Van der Ploeg een voorstel naar de Kamer hoe hij denkt het verdrag te kunnen invoeren.

Van der Ploeg gaat ervan uit dat in eerste instantie de betrokken gemeenten en provincies de verantwoordelijkheid nemen voor de financiering van een opgraving. Ondersteuning door het ministerie van OCenW is afhankelijk van enkele voorwaarden. Zo zal het moeten gaan om een archeologische vindplaats van nationale of internationale waarde en van een "acute, niet afwendbare dreiging, of zeer bijzondere omstandigheden". Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij een toevalsvondst. Ook zal van der Ploeg kijken in welke mate betrokkenen gedegen en tijdig archeologisch vooronderzoek hebben laten verrichten. Hiermee samenhangend bekijkt hij of door middel van planaanpassing geprobeerd is de archeologische vindplaats te bewaren.

Deel: ' Extra geld voor archeologische opgravingen '
Lees ook