Gemeente Den Haag

2003-03-11: Extra geld voor restauratie monumentale kerkgebouwen


---

B&W hebben ingestemd met het Gemeentelijk Restauratie Uitvoeringsprogramma 2003. Dit programma regelt de inzet van rijksgeld voor de restauratie van Rijksmonumenten in Den Haag. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het programma worden uitgevoerd.

In het uitvoeringsprogramma wordt het beperkte budget van 322.000 euro in zijn geheel bestemd voor de restauratie van de Oude Kerk in Scheveningen en wordt 486.000 euro aan vrijgekomen middelen beschikbaar gesteld voor de restauratie van de parochiekerk H. Jacobus de Meerdere (Parkstraat 65a).

Dit geld kwam vrij doordat voor de restauratie van het Vredespaleis een extra bijdrage uit de "kanjerregeling" door het rijk beschikbaar werd gesteld. De door de gemeente gevraagde "kanjerbijdrage" van 5,8 miljoen euro voor restauratie van de kerk in de Parkstraat werd niet beschikbaar gesteld door het Rijk. "Dat was eerlijk gezegd een grote teleurstelling", aldus wethouder Bruno Bruins (monumenten). "Met het vrijgekomen bedrag kan deze restauratie weer een stap verder, maar laat onverlet dat we, in samenspraak met het kerkbestuur, nadere pogingen blijven doen om de rijkssubsidie alsnog te verwerven."

last update: 12-3-2003 8:39:18 ;pag.: 18922; auteur: 616;cat.: 2,Gemeentenieuws ondersteunt het gebruik van scripts niet ... Enable Javascript

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra geld voor restauratie monumentale kerkgebouwen Den Haag '
Lees ook