Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
137

Directie:
voorlichting

08-10-2001

Status:
informatie

Extra geld voor Weer Samen naar School

Staatssecretaris Adelmund stelt 36 miljoen gulden (16 miljoen euro) beschikbaar voor alle samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School (WSNS). Hierdoor kunnen leerlingen die speciale zorg nodig hebben beter worden opgevangen in het reguliere onderwijs. Daarnaast worden er landelijke instrumenten ontwikkeld die scholen kunnen gebruiken om wachtlijsten voor toelating tot het speciaal basisonderwijs te voorkomen en aan te pakken, zodat er geen kind tussen wal en schip valt.
Dit staat in de reactie van staatssecretaris Adelmund op het eindrapport `Plaatsingsproblematiek als signaal uit de Weer Samen naar School praktijk' van de Expertgroep Plaatsingsbeleid dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. In WSNS werken scholen voor speciaal basisonderwijs en reguliere scholen samen. De voormalige scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom) en voor moeilijk lerende kinderen (mlk) vormen samen met reguliere basisscholen samenwerkingsverbanden. De kwaliteit van de zorg op basisscholen is door `weer samen naar school' vergroot. Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs is gedaald van 57.098 in 1994 naar 51.558 in 2000.

De 248 samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School krijgen 36 miljoen gulden (16 miljoen euro) extra om leerlingen beter op te vangen in het reguliere onderwijs. De 36 miljoen komt bovenop de 18 miljoen gulden (8 miljoen euro) die de samenwerkingsverbanden in 2000 hebben gekregen om wachtlijsten te voorkomen en weg te werken. De expertgroep heeft een aantal knelpunten gesignaleerd die in veel samenwerkingsverbanden een effectieve aanpak belemmeren. Samenwerkingsverbanden hebben geen goed zicht op welke basisscholen veel leerlingen verwijzen naar het speciaal basisonderwijs. Om dit te verbeteren worden er projecten opgezet om scholen hierin te ondersteunen. Hiervoor is 15 miljoen gulden (7 miljoen euro) beschikbaar.

De Expertgroep Plaatsingsbeleid constateert ook dat ongeveer 50 samenwerkingsverbanden de knelpunten niet op korte termijn en binnen hun huidige budget kunnen oplossen. Zij kampen met knelpunten die buiten hun macht liggen en zonder extra geld niet op te lossen zijn. Deze samenwerkingsverbanden hebben vaak veel leerlingen in het speciaal basisonderwijs waardoor er nauwelijks geld beschikbaar is voor preventieve activiteiten. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden heeft een wachtlijst van meer dan 15 leerlingen. Op basis van de door de expertgroep uitgevoerde analyse stelt het samenwerkingsverband een plan van aanpak op. Het plan bevat meetbare prestaties die het samenwerkingsverband moet leveren. Op basis van het plan krijgt het samenwerkingsverband extra geld. In totaal is hiervoor 15 miljoen gulden (7 miljoen euro) beschikbaar.

omhoog laatst bijgewerkt 08-10-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Extra geld voor samenwerkingsverbanden WSNS '
Lees ook