Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
126

Directie:
voorlichting

17-09-2001

Status:
informatie

Extra geld voor schoolgebouwen

Bij de bespreking over de voorjaarsnota in 2002 spant het kabinet zich in om gemeenten 100 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor schoolgebouwen. De VNG heeft aangegeven dat het voor de hand ligt dat gemeenten prioriteit blijven geven aan onderwijs. Het kabinet gaat er vanuit dat gemeenten 150 à 170 miljoen gulden extra uit het gemeentefonds kunnen investeren voor een kwaliteitsslag van de gebouwen. In totaal is er dan 250 miljoen tot 270 miljoen gulden extra per jaar beschikbaar. Staatssecretaris Adelmund heeft de afspraken tussen de VNG en het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer verwoord.
Van elke extra gulden die het kabinet investeert in het onderwijs gaat er automatisch twintig cent naar de gemeenten (accresregeling). In 2001 en 2002 krijgen de gemeenten via het gemeentefonds extra geld omdat het kabinet in het onderwijs investeert. Met dat extra geld dat gemeenten in 2001 en 2002 via het accres krijgen, kunnen gemeenten gewenste aanpassingen aan schoolgebouwen realiseren. Het kabinet vindt dat aanpassingen in schoolgebouwen gewenst zijn om onderwijskundige vernieuwingen (bijvoorbeeld ict, onderwijs op maat) beter tot hun recht te laten komen. Met het extra geld krijgen gemeenten meer ruimte om dat te realiseren.

Het Rijk, de VNG en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) hebben afgesproken de gevolgen van de onderwijskundige vernieuwingen voor de schoolgebouwen verder in kaart te brengen. Dit wordt in het voorjaar besproken. Daarbij zullen ook op de agenda staan de plannen voor extra investeringen en hoe de VNG de gemeenten voorziet van voorbeelden voor het aanpassen van schoolgebouwen (modelverordening).

omhoog laatst bijgewerkt 17-09-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Extra geld voor schoolgebouwen '
Lees ook