Gemeente Dordrecht


---

Onkruid vergaat niet.. vanzelf

Vincent Brinkhof
Onkruid zorgt voor irritaties bij de inwoners van Dordrecht. Het college van Burgemeester en Wethouders trekt dit jaar extra geld uit voor het verwijderen van het onkruid op alle stoepen en straten in de hele stad. Deze extra middelen worden vooral ingezet in de woonwijken, waar de onkruidoverlast op verharding het grootst is, en op de bedrijventerreinen.

Onkruid op verharding (straten en stoepen) is voor veel bewoners van Dordrecht een doorn in het oog. Daarom heeft de gemeente in 2002 een proef uitgevoerd om ook in de woonwijken het onkruid op de verharding te bestrijden. Hiervoor is (een deel van) de wijk Sterrenburg uitgekozen, omdat dit een wijk was met relatief veel klachten. Hieruit is naar voren gekomen dat een extra inspanning nodig is om onkruid op verharding in de hele stad structureel aan te pakken.

Bestrijding en preventie
Onkruid komt vanzelf en is vaak lastig te bestrijden. De gemeente richt zich niet alleen op het verwijderen van onkruid, maar pakt ook de oorzaken aan. Bij het ontwerpen van nieuwe straten en stoepen houdt de gemeente rekening met de kwaliteit en het materiaal. Bijvoorbeeld geen grote kieren tussen de tegels, aangezien die de kans op onkruidgroei vergroten.

In totaal wil de gemeente het onkruid bestrijden op 3 miljoen m2 verharding, in omvang te vergelijken met 300 voetbalvelden. De gemeente bestrijdt het onkruid zowel chemisch als mechanisch en gebruikt hierbij zo min mogelijk chemische middelen.

De gemeente Dordrecht gebruikt, net als 80% van de gemeenten in Nederland, nog chemische middelen binnen de wettelijke kaders om het onkruid op de verharding te verwijderen met uitzondering van de Historische Binnenstad. Om het uitspoelen van chemische middelen op het oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen, sluiten we aan bij de richtlijnen voor Duurzaam Onkruid Beheer in de Drechtsteden. Het milieu wordt hierdoor minimaal belast.

Deel: ' Extra geld voor verwijderen van onkruid in Dordrecht '
Lees ook