TuinbouwNet


Extra heffing op kartonnen verpakkingen

Bedrijven in de tuinbouwsector die zelf verpakkingsmateriaal inkopen moeten vanaf 1 april jongstleden rekening houden met een heffing van ten hoogste ƒ 3,10 per duizend kilo bruto ingekocht papier en karton. Met het geld van de heffing wordt door de verpakkingsindustrie een fonds (in vakjargon: verwijderingsfonds) gevormd. Met deze maatregel wordt voorkomen dat de inzameling van oud papier bij lage prijzen stagneert wat nadelig is voor het terugdringen van verpakkingsafval.

De tuinbouwsector in Nederland heeft het Convenant Verpakkingen II ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken en hiermee het milieu te ontzien. De verpakkingsindustrie (producenten, verwerkers en leveranciers van verpakkingen) is ook medeondertekenaar van het Convenant. Zij zijn verplicht om gebruikt papier en karton zoveel mogelijk weer in te zetten voor de productie. Soms zijn de prijzen van oud papier zo laag dat inzamelen niet meer interessant is voor de inzamelaars. Dan wordt het verwijderingsfonds aangesproken om de inzameling toch voort te zetten.

In de praktijk berekent de industrie de heffing door aan hun klanten. Dit zijn ook bedrijven in de tuinbouwsector. Afgesproken is dat de heffing apart wordt vermeld op de factuur. Vooralsnog is bepaald dat de heffing van 1 april tot en met 30 juni 1999 van toepassing is. Het verwijderingsfonds is ondergebracht bij de Stichting Recycling Nederland.

Deel: ' Extra heffing op kartonnen verpakkingen '
Lees ook