Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO162
Datum: 13 juli 1999

Extra inzameling GFT-afval

In de komende week (week 29) wordt in de gemeente Maassluis een extra inzamelingsronde voor het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) gereden. Hiertoe is besloten om stankoverlast met de zomerse weersomstandigheden tegen te gaan.

In de week van 19 tot en met 23 juli 1999 kunnen alle Maassluise huishoudens die beschikken over minicontainers voor het huishoudelijk afval dus twee keer hun afvalcontainer buitenzetten. De grijze container voor restafval is gewoon aan de beurt en wordt ook op dezelfde dag als gebruikelijk door de reinigingsdienst geledigd. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk de groene GFT-containers ook op diezelfde dag te ledigen. Daarom is voor de extra inzameling van het GFT-afval een apart schema opgesteld. Overigens wordt wel verzocht de GFT-container al om 8.00 uur 's ochtends op de aanbiedplaatsen neer te zetten, omdat de reinigingsdienst in verband met de aangepaste routes wat vroeger langs kan komen dan gebruikelijk.

Normale ophaaldag huisvuil Extra ophaaldag GFT-afval

maandag dinsdag
dinsdag maandag
woensdag vrijdag
donderdag woensdag
vrijdag donderdag

Laatste wijziging: 13 July 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra inzameling GFT-afval Maassluis '
Lees ook