Provincie Drenthe


Extra kans voor kleine bedrijven in Zuidwest-Drenthe

Assen, 2 maart 1999
Persberichtnummer 99-057Gedeputeerde staten willen het budget van de Stimuleringsregeling Kleine Investeringen (SKI) in Zuidwest-Drenthe aanvullen met ƒ 1.000.000,-. De stimuleringsregeling heeft positieve effecten op de werkgelegenheid. De belangstelling voor de regeling is zo groot dat het budget inmiddels is uitgeput. Voor de uitvoering van de regeling was vanaf 1 oktober 1997 een budget beschikbaar van ƒ 600.000,- voor een periode van drie jaar. Met de aanvulling krijgen kleine bedrijven in Zuidwest-Drenthe tot
1 december 1999 een extra kans om een subsidieaanvraag te doen.

De stimuleringsregeling draagt bij aan de ontwikkeling van het platteland en de versterking van de economische structuur in Zuidwest-Drenthe. De regeling bevordert uitbreidingsinvesteringen en investeringen in nieuwe vestigingen in het kleinschalig bedrijfsleven. De aanvragen die tot nu toe zijn gehonoreerd zullen tot 29 extra arbeidsplaatsen opleveren. De verwachting is dat er tot eind dit jaar nog 35 extra aanvragen zullen binnenkomen. Daarom willen gedeputeerde staten een aanvulling op de regeling van ƒ 180.000,- uit het LEADER-programma, ƒ 315.000,- van de provincie en ƒ 495.000,- ISP-bijdrage.

De regeling is bedoeld voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers uit de sectoren industrie; bouwnijverheid en installatiebedrijven; handel, horeca, reparatiebedrijven en detailhandel; transport-, opslag- en communicatiebedrijven; verzekeringswezen en zakelijke dienstverlening. De onderneming kan subsidie krijgen als de (subsidiabele) investering ligt tussen de ƒ 50.000,- en ƒ 200.000,-. Verder moet het aantal werkzame personen of de productiecapaciteit van het bedrijf met minimaal 15% worden uitgebreid. De subsidie is mogelijk op investeringen in duurzame bedrijfsgebouwen en bedrijfsuitrusting. Het subsidiepercentage bedraagt 20%.

Belangstellende ondernemers kunnen voor informatie terecht bij Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, Postbus 40, Meppel, contactpersoon de heer J. Zandgrond, tel. (0522) 260004 of Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Postbus 779, Groningen, contactpersoon mevrouw E. Vos, tel. (050) 5214480.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Extra kans voor kleine bedrijven in Zuidwest-Drenthe '
Lees ook