Gemeente Almere

Persbericht 200

15 juli 1999

EXTRA LOKALEN VOOR BASISSCHOLEN IN NIEUWE WIJKEN

In de nieuwe wijken Tussen de Vaarten en Literatuurwijk worden extra lokalen voor het basisonderwijs gebouwd om voorbereid te zijn op een grote vraag aan lesruimte in de toekomst. Bovendien wordt in de Oostvaardersbuurt een 8-klassige school gebouwd om tijdelijk zeven groepen SO/LOM kinderen te huisvesten. Eerder was het de bedoeling dat deze leerlingen les zouden krijgen in de Literatuurwijk en Tussen de Vaarten. Nu is besloten de lokalen die daarvoor gebouwd worden te bestemmen voor de opvang van toekomstig ruimtetekort. Het gaat in totaal om 22 extra lokalen.

De gemeente voorziet dat de behoefte aan lesruimte voor het basisonderwijs in de genoemde wijken de komende jaren groter is dan het aanbod volgens de oorspronkelijke planning. In nieuwe Almeerse wijken is steeds na een paar jaar een groot aanbod van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Dat aanbod wordt in zo´n wijk ieder jaar groter tot ongeveer 15 jaar na het gereedkomen van de wijk. Dan is het aantal kinderen dat basisonderwijs volgt het grootst. Daarbij komt dat landelijk een discussie gaande is over groepsgrootteverkleinging in het basisonderwijs. Verkleining van de groepen heeft ook een grotere vraag naar lokalen tot gevolg.

Wethouder Pauline van Hoogenhuizen heeft het college daarom voorgesteld in Tussen de Vaarten-Noord en Literatuurwijk-West nu alvast extra lokalen te laten bouwen. Het college heeft hiertoe besloten omdat de genoemde wijken nu nog in aanbouw zijn en er nu dus nog de mogelijkheid is extra lokalen te bouwen. Wanneer deze wijken gereed zijn, kan dat niet meer omdat in de ontwikkelingsplannen van Literatuurwijk en Tussen de Vaarten-Noord geen ruimte is gereserveerd voor eventuele aanvullende voorzieningen. Bovendien zijn in deze wijken geen mogelijkheden om een extra piek op te vangen.

Het college heeft voor de volgende oplossingen gekozen:

Literatuurwijk:

* De openbare basisschool die nu in aanbouw is uitbreiden van 16 tot 22 klassen;

* De oecumenische basisschool van 8 klassen, 5 SO/LOM-klassen en 1 ESM-klas (Ernstige spraak- en taalmoeilijkheden) herbestemmen tot 13-klassige basisschool met 1 ESM-klas;

* De bestaande openbare basisschool De Limerick uitbreiden van 8 tot 10 klassen.

Tussen de Vaarten:

* De oecumenische basisschool van 12 klassen en 2 SO/LOM-klassen herbestemmen tot 14-klassige basisschool;

* De semi-permanente basisschool van 8 klassen omzetten in een permanente basisschool van 10 klassen.

* Twee openbare basisscholen van elk 12 klassen uitbreiden tot elk 14 klassen.

Oostvaardersbuurt:

* Een extra oecumenische SO/LOM-basisschool realiseren van 8 klassen. Deze school wordt gebouwd omdat de lokalen in de Literatuurwijk (5) en Tussen de Vaarten (2) die oorspronkelijk voor SO/LOM-onderwijs bestemd waren, herbestemd worden voor regulier onderwijs. De SO/LOM-leerlingen worden tijdelijk in de Oostvaardersbuurt gehuisvest.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Extra lokalen voor basisscholen in nieuwe wijken Almere '
Lees ook