Provincie Utrecht

Persbericht

Veilige omleidingsroute voor fietsers

Extra maatregelen bij reconstructie Cuneraweg in Rhenen

17-05-2002
Begin februari 2002 is de provincie Utrecht gestart met de reconstructie van de Cuneraweg, de provinciale weg N 233 in Rhenen. Doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Onderdeel van de reconstructie is de bouw van een fietstunnel bij de Zuidelijke Meentsteeg. Hierbij was het noodzakelijk een omleidingsroute voor fietsers in te stellen. Deze omleidingsroute is zodanig gekozen dat fietsers veilig hun weg kunnen voortzetten. De omleidingsroute is ter plekke duidelijk aangegeven. Provincie en politie hebben geconstateerd dat een deel van de fietsers (met name scholieren) zich niet aan deze omleidingsroute houdt. Hierdoor ontstaan levensgevaarlijke situaties. Er zijn extra maatregelen getroffen om gevaarlijk gedrag nóg meer te voorkomen. Helemaal uitsluiten is onmogelijk.

Met name bij de Zuidelijke Meentsteeg ontstaat gevaar omdat fietsers hier tóch gaan oversteken, of langs de rijbaan gaan fietsen. In overleg met de politie zijn inmiddels maatregelen genomen om dit te voorkomen. Naast de aanwijzingen die er al stonden, zijn er nu ook verbodsborden geplaatst. De politie schrijft een bekeuring uit bij overtreding. Ook bij Klein Dikkenberg zijn extra maatregelen genomen omdat het écht niet de bedoeling is dat fietsers om de afzetting heen de Cuneraweg oprijden om vervolgens bij de Zuidelijke Meentsteeg weer over te steken.

Hoe moeten de fietsers wel rijden:
· Fietsers komende uit Kesteren moeten bij de Geertesteeg oversteken en via de Oude Veensegrindweg richting Veenendaal rijden · Fietsers komende uit Veenendaal maken gebruik van het bestaande fietspad langs de Cuneraweg en moeten bij Klein Dikkenberg afslaan naar de Oude Veensegrindweg richting Rhenen/Kesteren. · Fietsers komende uit de Zuidelijke Meentsteeg moeten bij de Geertesteeg oversteken, en kunnen via het nieuwe fietspad richting Kesteren.
· Fietsers komende uit Rhenen moeten via de Oude Veensegrindweg naar Veenendaal.

De provincie streeft ernaar om de parallelweg eind juli gereed te hebben, zodat de fietsers met ingang van het nieuwe schooljaar niet meer hoeven om te rijden. Incidenteel kunnen er daarna ook nog wel omleidingsroutes voorkomen, vanwege een aantal andere werkzaamheden aan de Cuneraweg.

Met deze extra berichtgeving willen provincie en politie de fietsers er nogmaals op wijzen dat zij zich aan de officiële omleidingsroute moeten houden om zichzelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen. Dit bericht wordt ook gestuurd naar de scholen waarvan bekend is dat de Cuneraweg een onderdeel is van de schoolroute van veel leerlingen.

Met vragen of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Van der Kamp van de provincie, tel. (030) 258 33 26 of met de heer Van Bree, tel. (030) 258 39 67.

Meer informatie: Clara van Foreest, telefoon (030) 258 33 19 of Clara.van.Foreest@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Extra maatregelen bij reconstructie Cuneraweg in Rhenen '
Lees ook