Productschap Diervoeder


11/01/1999

Bedrijfsleven neemt extra maatregelen om veiligheid veevoer te garanderen

Om uit te sluiten dat diermeel voorkomt in rundveevoer, heeft het bedrijfsleven besloten om op korte termijn extra maatregelen te nemen. Deze maatregelen, die voor 1 maart a.s. worden uitgewerkt, spitsen zich toe op de fabricage van veevoeders en het transport ervan. De controle op de aanwezigheid van diermeel zal met ingang van heden worden geïntensiveerd.

Dit is op 11 januari j.l. in Den Haag afgesproken in overleg tussen het Productschap Diervoeder, de FOOM (branche-organisatie van de mengvoerindustrie) en LTO-Nederland. Uit vorig jaar gehouden controles is gebleken, dat in een tweetal gevallen sporen van diermeel in veevoer voorkwamen. Hoewel het om bijzonder kleine hoeveelheden ging, zijn volgens de organisaties nu extra stappen noodzakelijk om de kwaliteit van veevoeders te garanderen.

Het Productschap Diervoeder zal het initiatief nemen om in gezamenlijk overleg voorstellen te formuleren. Afgesproken is, dat de controle op de aanwezigheid van diermeel in rundveebrok op boerderijniveau zal worden uitgebreid. Veehouders krijgen van hun organisaties al lang het advies garanties te vragen voor de kwaliteit van geleverd veevoer.

In het overleg werden de organisaties het erover eens, dat de extra maatregelen nog in de loop van dit jaar worden ingevoerd. Voor hen staat voorop dat de veiligheid van veevoeders, en daarmee de gezondheid van rundvee, op geen enkele wijze ter discussie mag staan.

Dit is een gezamenlijk persbericht van LTO-Nederland, FOOM en het Productschap Diervoeder.

Nadere Informatie: Productschap Diervoeder (Johan den Hartog, 070 - 3708290) en LTO-Nederland (Jack Luiten, 070 - 3382721).

Deel: ' Extra maatregelen om veiligheid veevoer te garanderen '
Lees ook