Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek


Extra miljoenen voor revalidatieonderzoek 27 september 1999

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 4,5 miljoen gulden uitgetrokken om revalidatieartsen, paramedici, logopedisten, psychologen, orthopedagogen en verpleegkundigen te scholen in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de revalidatiezorg. Deze opleidingen zijn nodig om zorginstellingen, die dringend behoefte hebben aan klinisch gerichte onderzoekers, meer te laten samenwerken met universiteiten. Dit moet ertoe leiden dat wetenschappelijke ontwikkelingen sneller en beter aan patiënten ten goede komen. Door de miljoenenimpuls van NWO beschikt het in 1998 gestarte Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek de komende zeven jaar over zon dertig miljoen gulden.

Het huidige revalidatieonderzoek in Nederland is versnipperd, terwijl de onderzoeksgroepen aan universiteiten te klein zijn, zo blijkt uit een rapport van de Raad voor Gezondheidsonderzoek. Bovendien hebben revalidatie-instellingen en academische centra elk hun eigen besturen, medewerkers en financieringsbronnen waardoor een werkplaats voor revalidatieonderzoek ontbreekt. Daarnaast lukt het maar moeizaam om de resultaten uit onderzoek in de praktijk van de revalidatie te introduceren. Om deze impasse te doorbreken gaan de medische faculteiten van de universiteiten samenwerken met revalidatie-instellingen en revalidatieafdelingen van academische ziekenhuizen.

Het merendeel van de middelen voor het programma is bijeengebracht door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging voor Revalidatieinstellingen Nederland (VRIN) en het Nationaal Revalidatiefonds (NRF). In het stimuleringsprogramma beoordelen Zorg Onderzoek Nederland (ZON) en NWO-Medische Wetenschappen onderzoeksprojecten, waarbij reeds bij aanvang van het onderzoek aandacht is voor de manier waarop de resultaten aan de praktijk ten goede komen.

Nadere informatie bij dr. Margriet van Rees (NWO-MW), tel. 070 3440848 of 3440789, fax 070 3440749, e-mail rees@nwo.nl.

Deel: ' Extra miljoenen voor revalidatieonderzoek '
Lees ook