Gemeente Nijmegen


Persberichten | De Brug

Dependance Dukenburg tijdelijk dicht

Extra personeel voor de afdeling Burgerzaken

Voor de medewerkers van de afdeling Burgerzaken van de directie Inwoners, belast met onder andere de uitgifte van reisdocumenten, is de zomerperiode de drukste tijd van het jaar. Veel mensen vernieuwen op het laatste moment hun reisdocument. Bovendien hebben de meeste medewerkers van Burgerzaken in deze periode ook vakantie. Dit betekent dat er een kleinere bezetting dan normaal is. Met name in het stadhuis, waar het grootste deel van de klanten van Burgerzaken komt, lopen de wachttijden sterk op, ondanks de inzet van extra personeel. Om de wachttijd te bekorten worden de medewerkers van de dependance Dukenburg gedurende de maanden juli en augustus ingezet in het stadhuis om de klanten snel en efficiënt te helpen aan reisdocumenten of andere producten en diensten van Burgerzaken. Dit heeft tot gevolg dat de dependance Dukenburg in deze tijd gesloten is. Het bureau van de Sociaal Raadslieden, die ook in Dukenburg spreekuur hebben, zijn elk jaar in de maand juli gesloten. Deze zomer zal daar ook augustus bijkomen.

Deel: ' Extra personeel voor afdeling Burgerzaken Nijmegen '
Lees ook