Gemeente Ede

nummer 29 / Ede, 28 januari 2003

Extra raadsvergadering op 5 maart
Initiatiefvoorstel CDA voor vestiging Moskee in Peppelensteeggebied aangehouden

Het initiatiefvoorstel van het CDA dat de vestiging van een moskee in het Peppelensteeggebied mogelijk moet maken, is op verzoek van de indieners aangehouden. Dit voorstel wordt op 5 maart tijdens een extra raadsvergadering behandeld.

De fractie van REde 98 heeft inmiddels een initiatiefvoorstel ingediend om alle gemeentelijke bemoeienis met de vestiging van een moskee te staken. De fractie heeft verzocht dit voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 30 januari 2003. De voorzitter van de Raad (Burgemeester Robbertsen) heeft na ampele overwegingen echter besloten het voorstel van REde 98 ook te agenderen voor de extra gemeenteraadsvergadering van 5 maart, voorafgaande aan de behandeling van het voorstel van het CDA .

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra raadsvergadering Ede '
Lees ook