Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 36
Datum: 24 februari 2003

Extra Statenvergadering over Zuiderzeelijn

De Commissaris van de Koningin de heer Nijpels heeft besloten een extra vergadering van provinciale staten te beleggen. Dit naar aanleiding van een verzoek hiertoe dat vandaag door de statenfracties van ChristenUnie/SGP, D66, FNP, GBF en Grienlinks is ingediend. Onderwerp zal een door eerder genoemde statenfracties gemaakt initiatiefvoorstel zijn, hetgeen betrekking heeft op de aanleg van de Zuiderzeelijn.

De extra vergadering van provinciale staten vindt a.s. woensdag 26 februari om 17.00 uur in het Provinciehuis plaats.


---- --

Deel: ' Extra Statenvergadering over Zuiderzeelijn in Friesland '
Lees ook