Gemeente Stadskanaal

Project seniorenvoorlichting krijgt extra subsidie

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het extra subsidieverzoek van de Stichting Welstad ten behoeve van het project seniorenvoorlichting toe te kennen. Het bedrag van Fl. 24.795,00 wordt gebruikt om het in 1996 gestarte project in 1999 af te kunnen ronden. Eerder is al een bedrag van Fl. 50.000,00 toegekend. Dit bedrag bleek echter niet toereikend.

Middels het project seniorenvoorlichting worden ouderen thuis bezocht door speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers. Deze vrijwilligers geven de ouderen mondelinge en schriftelijke informatie over de verschillende instanties die er zijn speciaal voor ouderen en over gemeentelijke voorzieningen.

Daarnaast probeert Welstad door de bezoeken ook een beeld te krijgen van het welzijn van de ouderen in de gemeente. Op die manier kan de stichting in haar ouderenbeleid beter inspelen op de wensen en behoeftes van de ouderen.

Sinds 1996 zijn ruim 1500 75 plussers aangeschreven, waarvan er bijna
1200 zijn bezocht door de vrijwilligers van Stichting Welstad. Dit betreft zowel eerste als tweede (herhalings-) bezoeken.

Het is de bedoeling om het project in 2000 te integreren in het reguliere ouderenwerk.

Gemeente uitgaven

De Spreekbuis, dit voorlichtingsblad, verschijnt maandelijks als middenkatern in het blad "Stadsjournaal".

Gemeentegids verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Stadsplattegrond verkrijgbaar in het Publieksbureau van het gemeentehuis en bij het Bureau Voorlichting.

Deel: ' Extra subsidie project seniorenvoorlichting Stadskanaal '
Lees ook