Provincie Gelderland


Scholierenparlement provincie Gelderland overhandigt 2500 gulden aan Gelders centrum voor verslavingszorg

12 maart 1999

Nr. 99-119

Op dinsdag 16 maart om 15.00 uur overhandigen gedeputeerde Louppen en een aantal deelnemers van het Scholierenparlement 2500 gulden aan het Gelders Centrum voor Verslavingszorg Rivierenland.

Tijdens de avondvergadering van het Scholierenparlement provincie Gelderland' op 9 februari jl. hebben de leerlingen een extra subsidie aan het Peer-educationproject toegekend. De scholieren vonden dit een bijzonder project omdat hierbij jongeren worden ingezet voor de bewustwording van de problemen die alcohol, drugs of gokken kunnen veroorzaken.

Het Gelders Centrum voor Verslavingszorg Rivierenland krijgt deze financiële bijdrage voor het Peer-educationproject voor Marokkaanse jongeren. Dit is een project voor en door Marokkaanse jongeren. Het Gelders Centrum voor Verslavingszorg begeleidt en verzorgt de scholing van Marokkaanse jongeren. Het is de bedoeling dat deze jongeren leeftijd- en groepsgenoten bewust maken van het gebruik dan wel misbruik van alcohol, drugs en gok ken. Op deze manier wil het Gelders Centrum voor Verslavingszorg de jongeren eerder en succesvoller benaderen.
Het Scholierenparlement provincie Gelderland' is een educatief project dat de provincie in het kader van de verkiezingen heeft georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, mevrouw E. van Koolwijk, tel. (026) 359 90 14, e-mail: e.koolwijk@prv.gelderland.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra subsidie voor Gelders centrum voor verslavingszorg '
Lees ook