Gemeente Brunssum

Extra tegemoetkoming voor huishoudens met minimum-inkomen

Het gemeentebestuur heeft besloten om een aantal burgers een extra

tegemoetkoming te verstrekken in verband met de onkosten tijdens de feestdagen.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leefsituatie. Voor éénpersoonshuishoudens bedraagt die honderd gulden en voor meerpersoonshuishoudens 150 gulden.

Wie komt voor de vergoeding in aanmerking?

Iedereen die op 30 november 1998 in Brunssum woonde en die, gerekend vanaf die dag, gedurende minimaal een half jaar aaneengesloten een inkomen heeft gehad tot maximaal 105 procent van het voor haar/hem geldende sociale minimum, kan aanspraak maken op de extra vergoeding. Hoe hoog dit is hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Onderstaand overzicht vermeldt de meest voorkomende bedragen.

gezin / 2061,84 per maand

alleenstaande ouder
/ 1855,65 per maand

alleenstaande
/

Deze bedragen zijn exclusief vakantietoeslag. Is uw inkomen lager of gelijk aan deze bedragen, dan komt u mogelijk voor deze regeling in aanmerking.

Studenten en thuisinwonenden zijn van deze regeling uitgesloten.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Als u denkt in aanmerking te komen voor de regeling, dan kunt u vanaf 7 januari 1999 een aanvraagformulier afhalen. Deze zijn verkrijgbaar aan het loket van de afdeling Sociale Zaken, dat is ondergebracht in de centrale balie van het gemeentehuis. Bij het afhalen van het aanvraagformulier maakt u meteen een afspraak op welke dag en tijd u het formulier weer kunt inleveren. Alle aanvraagformulieren moeten uiterlijk 15 februari 1999 weer in ons bezit te zijn.

Voor klanten van de afdeling Sociale Zaken geldt een afwijkende procedure.

Heeft u een uitkering van de afdeling Sociale Zaken?

Als u een uitkering ontvangt van de afdeling Sociale Zaken, zijn wij natuurlijk op de hoogte van uw persoonlijke situatie.

Klanten van de afdeling Sociale Zaken hoeven daarom geen afzonderlijke aanvraag in te dienen. In de eerste twee weken van januari 1999, beoordeelt de afdeling zelf wie voor de extra vergoeding in aanmerking komt.

Van een eventuele toekenning of afwijzing ontvangt u schriftelijk bericht.

Wanneer vindt uitbetaling plaats?

Het is de bedoeling dat de vergoeding aan klanten van de afdeling Sociale Zaken rond 20 januari 1999 is bijgeschreven op hun bank- of giro-

rekening. Voor de overige aanvragers hangt de uitbetaling af van het moment waarop het aanvraagformulier is ingeleverd. Wij streven ernaar u binnen vier weken te laten weten of u in aanmerking komt voor de vergoeding.

Als dat het geval is, vindt aansluitend de uitbetaling plaats.

Inlichtingen?

Voor vragen en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Wojcik. Zij is dagelijks tussen 8.30 uur en 12.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 5278467 (rechtstreeks).

Deel: ' Extra tegemoetkoming minimum-inkomens gemeente Brunssum '
Lees ook