Gemeente Delfzijl


BESLUIT

02-11-1999

Extra uitbreiding kinderopvangplaatsen tot en met 2002

Steeds meer ouders combineren de zorg voor kinderen met betaalde arbeid of willen dat doen. Daarom heeft het Kabinet op 08-06-1999 de beleidsnota Kinderopvang gepresenteerd. In deze beleidsnota wordt een forse extra capaciteitsuitbreiding tot en met het jaar 2002 voorgesteld. De extra capaciteitsuitbreiding krijgt vorm via de Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft besloten om bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in totaal 83,3 extra kindplaatsen aan te vragen tot en met 2002. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim 997 duizend gulden.

De uitbreiding zal in fasen verlopen. Momenteel worden 17 extra plaatsen buitenschoolse opvang gerealiseerd middels verbouw van het kindercentrum "De Triangel" aan de Neptunusstraat 2 in Delfzijl. Verder is een onderzoek gaande om 8 extra buitenschoolse opvang plaatsen te realiseren in het dorp Wagenborgen. Hierbij wordt ook onderzocht of het kindercentrum en de peuterspeelzaal in Wagenborgen samen kunnen worden gehuisvest in één nieuwe locatie. Het streven is gericht op realisatie in de loop van het jaar 2000.

Voor uitbreiding vanaf 2001 wordt in overleg met de Regioraad Noord Groningen en de Stichting Kinderopvang Noord Groningen een plan ontwikkeld.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer R.F. van Heukelem, telefoon 0596-639390.

Deel: ' Extra uitbreiding kinderopvangplaatsen Delfzijl '
Lees ook