Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO318
Datum: 28 december 1998

Extra veegbeurt op 2 januari

Op zaterdag 2 januari 1999 gaan medewerkers van de gemeentelijke reinigingsdienst aan de slag om Maassluis een extra veegbeurt te geven. De veegwagen zal te zien zijn op die plaatsen waar de overlast van (vuurwerk)rommel het ergst is. De veegwagen kan uitsluitend uit de voeten op verhardingen, en kan natuurlijk ook niet overal in Maassluis komen. Daarom verzoekt de gemeente haar inwoners om ook een handje te helpen om Maassluis na de jaarwisseling snel weer schoon te krijgen. Als iedereen het trottoir voor de eigen woning veegt, en zo nodig ook de straat, is het zo gebeurd.

Pas op met vuurwerkresten
En ook voor de veiligheid is het belangrijk dat de vuurwerkrommel snel wordt opgeruimd. Ieder jaar vallen immers, vooral onder kinderen, weer vuurwerkslachtoffers na de jaarwisseling. De niet of niet geheel ontbrande resten van vuurwerk die na de feestelijkheden op straat achterblijven, zijn vooral voor spelende kinderen gevaarlijk. Zij proberen de resten vaak alsnog af te steken. Met alle gevolgen vandien als het lontje te kort blijkt, of het vuurwerk van slechte kwaliteit is. Ouders van (jonge) kinderen wordt dan ook aangeraden hun kroost niet zonder toezicht op straat te laten spelen vlak na de jaarwisseling en hen goed voor te lichten en te waarschuwen voor de o zo spannend lijkende vuurwerkresten op straat.

Laatste wijziging: 28 December 1998

Deel: ' Extra veegbeurt in Maassluis '
Lees ook