Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Extra veiligheidsmaatregelen vanwege situatie rond Irak

18 maart 2003

Het kabinet heeft besloten vanwege de onafwendbaarheid van een aanval tegen Irak per direct een aantal personen extra te beveiligen. Het gaat om verschillende diplomatieke vertegenwoordigers. Ook worden gebouwen extra bewaakt, zoals ambassades, consulaten en ambtswoningen.

Het Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) van BZK coördineert de uitvoering van de maatregelen. De persoonsbeveiliging wordt uitgevoerd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging en de Koninklijke Marechaussee; de bewaking van gebouwen wordt verzorgd door verschillende politiekorpsen.

---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Extra veiligheidsmaatregelen vanwege situatie rond Irak '
Lees ook