Gemeente Utrecht

Extra vergadering commissie Bestuur & Veiligheid

De raadscommissie Bestuur en Veiligheid zal dinsdag 11 februari om 17.00 uur in een extra vergadering het voorstel van het college bespreken om het instrument 'Bestuurlijke ophouding' op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. In de gemeenteraad van 13 februari zal de besluitvorming hierover plaatsvinden in de gemeenteraad, die begint om 20.00 uur.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad Smits, griffier, tel: 030 - 286 16 16.

Utrecht, 10 februari 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra vergadering commissie Bestuur & Veiligheid Utrecht '




Lees ook