Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.028
Datum: 27 januari 1999

Extra vergadering Maassluise Sport- en Recreatieraad

Op maandag 1 februari is er een extra vergadering van de Maassluise Sport- en Recreatieraad. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis van Maassluis en begint om 19.45 uur. Op de agenda van deze vergadering staat de nieuwe verordening Maassluise Sport- en Recreatieraad.

Over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan, kan worden ingesproken. Belangstellenden die gebruik willen maken van het inspreekrecht dienen bij het begin van de vergadering aanwezig te zijn.
Bovendien bestaat de gelegenheid om aan het begin van de vergadering vragen te stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van de MSR behoren.

Ter inzage
De bij dit agendapunt behorende stukken zijn voor iedereen in te zien in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is hiervoor geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen geïnteresseerden de stukken inzien bij de bibliotheek aan de Uiverlaan.

Laatste wijziging: 27 January 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra vergadering Maassluise Sport- en Recreatieraad '
Lees ook