Gemeente Haarlem

Twee extra vergaderingen over Toekomstvisie Haarlem 2000-2010

De gemeenteraad van Haarlem behandelt in twee extra vergaderingen het door het college vastgestelde document "Toekomstvisie Haarlem 2000-2010". Deze openbare vergaderingen worden gehouden op woensdag 26 mei na afloop van de raadsvergadering en op woensdagavond 9 juni om 20.00 uur.

Commissievergadering

De vergadering op 26 mei heeft het karakter van een commissievergadering, maar dan met de voltallige raad. Deze vergadering vervangt commissiebehandeling in de diverse vakcommissies en vindt plaats ter voorbereiding op de besluitvorming. Hierdoor krijgt het toekomstdocument een integrale benadering.

Aparte raadsvergadering

De voorlopige vaststelling van de toekomstvisie vindt plaats in de aparte raadsvergadering van 9 juni. Daarna is er voor de zomervakantie een debat in de stad en de resultaten daarvan worden meegenomen bij de definitieve besluitvorming in de reguliere raadsvergadering van 22 september 1999.

25 mei 1999

.

Deel: ' Extra vergaderingen over Toekomstvisie Haarlem 2000-2010 '
Lees ook