Politie Twente

woensdag 12 maart 2003
--
Extra videoauto voor de regionale verkeershandhaving.

De politie Twente heeft voor het opsporen van grove verkeersovertredingen en verkeersmisdrijven de beschikking gekregen over een extra onopvallende videoauto. De auto werd ter beschikking gesteld door het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. Onopvallende videoauto's worden met name ingezet om bestuurders aan te kunnen pakken die grove overtredingen begaan zoals bumperkleven, gevaarlijk rijgedrag, agressief weggedrag, gevaarlijk inhalen enz. De videoauto wordt vooral ingezet op geselecteerde wegvakken buiten de bebouwde kom, waar statistisch veel ongevallen plaats vinden. Ook wordt de auto gebruikt voor de zogenaamde dadergerichte aanpak. Op een bestuurder, waarvan regelmatig signalen binnen komen dat deze zich misdraagt, wordt gericht opsporingsactie ondernomen. Op deze wijze kan een halt toegeroepen worden aan verkeersgedrag dat uit recent landelijk onderzoek als klacht nr. één naar voren kwam, het zgn. bumperkleven. Vaak gaat dit rijgedrag gepaard met ander agressief rijgedrag en overtredingen. De verdachten kunnen direct na het plegen van de verkeersovertredingen geconfronteerd worden met hun eigen weggedrag middels de opgenomen videobeelden. Uit de reacties van de verdachten blijkt dat zij vaak geen notie hebben van hun manier van rijden en de risico's die dit met zich mee brengt. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van de beelden bij een terechtzitting. De bestuurders van de videoauto hebben een speciale opleiding gehad om de "verkeerscriminelen" te volgen zonder zichzelf of medeweggebruikers in gevaar te brengen. Sancties.
Door het gebruik van een onopvallende auto zijn de agenten in staat de bestuurder over een grotere afstand te volgen en de overtredingen vast te leggen met geavanceerde videoapparatuur. Daarbij wordt ook de gemiddelde snelheid over een langer traject vastgelegd. Wie dertig kilometer of meer te hard rijdt wordt staande gehouden. De bestuurder krijgt een forse geldboete of een dagvaarding. Bij overschrijding van de max. snelheid van 50 km of meer wordt direct het rijbewijs ingevorderd. Bij zeer grove overtredingen kan een procedure gestart worden, waarbij de bestuurder een onderzoek moet ondergaan naar de lichamelijke of geestelijke geschiktheid om een motorrijtuig te besturen. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek kan het CBR het rijbewijs permanent ongeldig verklaren. Ingevorderde rijbewijzen.
Van de mogelijkheid een rijbewijs in te vorderen wordt veelvuldig gebruik gemaakt. In 2002 werden op basis van verkeersovertredingen 580 rijbewijzen ingevorderd. Hiervan werden er 160 ingevorderd i.v.m. te hard rijden en gevaarlijk verkeersgedrag. De overige 420 rijbewijzen werden ingevorderd i.v.m. het rijden onder invloed. Indien bij een controle een bestuurder een hoger promillage heeft dan 1,3 promille wordt, buiten de strafrechtelijke vervolging ook het rijbewijs ingevorderd. Na besluitvorming binnen het OM zijn 294 bestuurders van de 580 hun rijbewijzen, al dan niet voor een bepaalde tijd, kwijt. Ervaringen.
De ervaringen m.b.t. het verkeerstoezicht laat zien, dat het rijgedrag van de weggebruiker hierdoor in positieve zin wordt beïnvloed. De verkeersveiligheid neemt, ondanks de toenemende verkeersintensiteit, nog steeds toe. De combinatie van infrastructurele maatregelen die genomen worden door Rijk, Provincie en Gemeente en de daadwerkelijke handhaving door politie en justitie zorgt voor deze positieve trend. De politie Twente beschikt momenteel over drie onopvallende videoauto's. Meer informatie?
Harrie Holslag,
voorlichter politie Twente,
Tel. 053-4555637


---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Extra videoauto voor de regionale verkeershandhaving in Twente '
Lees ook