Persmededeling
Arabisch-Europese Liga (AEL)

07.05.2002

Extreem-rechts moet worden verslagen ondanks de moord op Fortuyn
Na de moord op de Nederlandse extreem-rechtse demagoog Pim Fortuyn is het begrijpelijk dat een er golf van medeleven gaat door het politieke spectrum in Europa. Politieke moord is altijd een misdaad tegen de democratie en moet worden veroordeeld.

Het is niettemin belangrijk om klaar te blijven kijken en niet in de val van de emotie-politiek te trappen. Het feit dat Fortuyn slachtoffer werd van geweld mag onder democraten geen sympathie opwekken voor zijn ideeën en inzichten. Hij mag geen martelaar worden van een systeem dat hij niet respecteerde. Laat ons geen respectabel masker zetten op het gezicht van een uitgesproken racist, alleen maar omdat hij werd vermoord.

Pim Fortuyn zal door moslims in Europa altijd herinnerd worden als een intolerante fanaticus die hun religie wilde bannen en uit Nederland houden. Hij was de moderne versie van het slag mensen dat in de jaren '30 van de vorige eeuw de joodse religie demoniseerde. Mensen als Fortuyn, Dewinter of Le Pen zijn de moderne, verbeterde (en even gevaarlijke) versie van de nazi' s. Zij vervingen de joden door moslims, de kaki uniformen door Armani pakken, maar de inhoud van hun discours is dezelfde: het preken van haat tussen rassen, culturen en religies en het promoten van een op ras gebaseerde staatsidee.

Zulke mensen zouden niet aan verkiezingen mogen deelnemen, want zij geloven niet in de democratie en het eerste wat ze zullen doen als ze aan de macht komen, is het vernietigen van het eerste democratische grondbeginsel: het gelijkheidsbeginsel.

Niettemin veroordeelt de AEL de persoonlijke aanpak in de politiek; de strijd moet worden gevoerd tegen Ideeën, niet tegen individuen of hun leven. De AEL is zich daar van bewust omdat zijn voorzitter de laatste weken eveneens het slachtoffer werd van persoonlijke aanvallen in de pers en het politieke milieu. Citaten die naar hem verwezen als "de man die gevaarlijker is dan zijn organisatie" waren gemeengoed in de Vlaamse dagbladen, net als de bijna expliciete oproepen om "de man" te elimineren. Anderen wilden "de man" op wettelijke wijze elimineren door deportatie of door hem zijn nationaliteit af te nemen.

Rechts-extremisten zullen trachten de moord op Fortuyn uit te buiten en om te smeden tot een politieke ode aan hun ideeën, net zoals ze altijd alle andere miserie of rampen uitbuiten of buiten proportie opblazen. Zij hebben nu hun martelaar en dat kan hen alleen maar in de kaart spelen. Dat is het domme van zo'n daad en de ironie ervan.

De AEL roept zijn leden en sympathisanten in Nederland en elders op om met waardigheid te reageren om een rechts-extremistische overwinning bij de komende verkiezingen te vermijden. Een overwinning waartoe een daad zoals die van gisteren enkel maar kan bijdragen. Zo'n overwinning zal de dood van de Nederlandse democratie betekenen en dat zou de opstap kunnen zijn voor nog meer tragische gebeurtenissen.

Rechts-extremisme moet - nu meer dan ooit - worden verslagen. Wees alert en wees sterk.


---
Arabisch-Europese Liga (AEL)

Deel: ' Extreem-rechts moet worden verslagen ondanks de moord op Fortuyn '
Lees ook