Kamer van Koophandel Deventer

(ERBO Noordwest Veluwe )

Bedrijfsleven in de Stedendriehoek kan niet doorgroeien

Extreem weinig starters gaan failliet

De kamers van koophandel beschikken over cijfers van startende ondernemingen en faillissementen sinds 1989. Daaruit blijkt dat binnen drie jaar na de start 0,5% van de starters in faillissement komt, binnen vijf jaar 1% en binnen tien jaar 2%. Extreem weinig starters gaan dus failliet. Deze cijfers ondergraven de gangbare mening dat vele starters weer heel snel failliet gaan. Ook het idee dat startende ondernemers er snel weer mee ophouden is onjuist. Uit dezelfde cijfers van de kamer van koophandel blijkt dat 80% van de starters het moeilijke eerste jaar overleeft. Na zes jaar heeft de helft van de starters nog steeds het bedrijf.

Een eigen bedrijf beginnen heeft dus opvallend vaak succes.

Deze prachtige cijfers worden mede veroorzaakt door een goede start. Veel ondernemers zijn hoog opgeleid en/of hebben een langdurige ervaring in de branche waarin ze starten. Daarbij maakt 90% van de starters gebruik van de diensten die de kamer van koophandel speciaal voor de starters in huis heeft. Vooral de hulp bij het maken van een ondernemingsplan is veelgevraagd, maar ook de vele voorlichtingsactiviteiten en de nieuwe interactieve cursus e-school (in samenwerking met Teleac) helpen de ondernemer beter beslagen ten ijs te komen.
Startende ondernemers hoeven veelal geen grote investeringen te doen. Als het bedrijf wordt opgeheven is de schade aan derden niet groot. Wanneer er omvangrijke investeringen worden gedaan is het risico op een faillissement wel groter. Lage faillissementskansen zijn er in de diensten. Ook de detailhandel scoort opvallend laag. Een relatief hogere faillissementskans is er in de metaalindustrie, terwijl dit in de elektronische industrie weer aanzienlijk minder is.

Succesfactoren
Succesfactoren zijn moeilijk te achterhalen, daarvoor is de groep starters vaak te divers. Toch blijkt een goede voorbereiding, onder andere via een ondernemingsplan, gepaard aan een zakelijke instelling een belangrijke sleutel tot succes. Daarnaast heeft een groot deel van de starters naast het eigen bedrijf nog andere inkomsten, vaak uit loondienst, waardoor het hoofd gemakkelijker boven water wordt gehouden. Succesvollere ondernemers blijken meestal goed nagedacht te hebben over strategie, bijvoorbeeld over de afzet van producten en het benaderen van de markt. Daarnaast hebben ze relatief vaak een zakelijke partner, hebben ze vaker in loondienst gewerkt voordat ze begonnen en hebben ze de start dik aangezet: al snel personeel en een hoge omzet.

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat het beëindigen van het bedrijf lang niet altijd een tranendal is of een financiële strop betekent. Relatief veel pas gestarte ondernemers stoppen uit eigen vrije wil. Ze hebben daarbij positieve overwegingen, bijvoorbeeld omdat ze een aantrekkelijke baan aangeboden krijgen of hun bedrijf goed kunnen verkopen. Veel stoppers hebben geen schuldenlast na het beëindigen van het bedrijf. Sterker nog, velen hebben daarnaast de ambitie ooit nog een bedrijfje te beginnen.

Startende bedrijven dragen op deze manier heel erg bij tot een dynamische economie. De houding van starters lijkt steeds meer op de Amerikaanse houding tegenover het ondernemerschap. Het eerste bedrijf opgeheven? Jammer, maar een goede leer voor het volgende bedrijf. Het beleid van het Ministerie van Economische Zaken om tot een dynamischer economie te komen wordt op deze wijze door ambitieuze starters al in praktijk gebracht.

Voor een goede voorbereiding verwijzen wij u graag naar onze praktische producten en diensten.

juni 2001

Deel: ' Extreem weinig startende ondernemers gaan failliet '
Lees ook