Nadruk ligt op ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen uit fotosynthetische algen

IRVING, Texas--(BUSINESS WIRE)-- 20090714 --
Samenwerking met Synthetic Genomics Inc.

Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) gaat samenwerken met het vooraanstaande biotechnologiebedrijf Synthetic Genomics Inc. (SGI), om een nieuwe generatie biobrandstoffen uit fotosynthetische algen te ontwikkelen.

“Deze investering volgt op jaren van planning en onderzoek en is een belangrijke aanvulling op ExxonMobil’s inspanningen om een doorbraak te realiseren op energietechnologiegebied,” zo zegt dr. Emil Jacobs, vice president research & development bij ExxonMobil Research and Engineering Company.

“Om aan de groeiende energiebehoefte van de wereld te kunnen voldoen, zullen meerdere technologieën en energiebronnen vereist zijn. Wij menen dat biobrandstoffen geproduceerd door algen een belangrijk deel kunnen zijn van de toekomstige oplossing op voorwaarde dat onze inspanningen leiden tot een rendabele brandstof met lage netto CO2-uitstoot ” aldus Emil Jacobs.

Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM) gaat samenwerken met het vooraanstaande biotechnologiebedrijf Synthetic Genomics Inc. (SGI), om een nieuwe generatie biobrandstoffen uit fotosynthetische algen te ontwikkelen.

“Deze investering volgt op jaren van planning en onderzoek en is een belangrijke aanvulling op ExxonMobil’s inspanningen om een doorbraak te realiseren op energietechnologiegebied,” zo zegt dr. Emil Jacobs, vice president research & development bij ExxonMobil Research and Engineering Company.

“Om aan de groeiende energiebehoefte van de wereld te kunnen voldoen, zullen meerdere technologieën en energiebronnen vereist zijn. Wij menen dat biobrandstoffen geproduceerd door algen een belangrijk deel kunnen zijn van de toekomstige oplossing op voorwaarde dat onze inspanningen leiden tot een rendabele brandstof met lage netto CO2-uitstoot ” aldus Emil Jacobs.

ExxonMobil Research and Engineering Company is een samenwerkingsverband aangegaan op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met SGI, een private onderneming die zich richt op de ontwikkeling van genoom-gerichte oplossingen. SGI is opgericht door genoom-pionier Dr. J. Craig Venter. De samenwerking behelst de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen uit fotosynthetische algen die uitwisselbaar zijn met de huidige generatie motorbrandstoffen.

Indien het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma succesvol verloopt, verwacht ExxonMobil in het kader van het project meer dan $600 miljoen uit te geven. De interne kosten worden geraamd op $300 miljoen en mogelijk zal meer dan $300 miljoen aan SGI betaald worden.

“Hoewel nog jaren van onderzoek en ontwikkeling voor de boeg liggen kunnen de op algen gebaseerde brandstoffen helpen om aan de groeiende wereldvraag naar transportbrandstoffen te voldoen. Tegelijkertijd kunnen ze bijdragen aan vermindering van de broeikasgasemissies," aldus Michael Dolan, senior vice president van ExxonMobil. “Ons nieuwe, op algen gebaseerde biobrandstoffenproject past in ExxonMobil's streven om emissies van onze productieprocessen en onze producten zowel via efficiencyverbeteringen als technologiedoorbraken te verminderen.”

ExxonMobil heeft de afgelopen vijf jaar meer dan $1,5 miljard geïnvesteerd in verbetering van de energie-efficiëntie en het verminderen van de broeikasgasemissies. Tot de initiatieven behoort het ontwikkelen van technologieën die het brandstofverbruik beperken, zoals synthetische materialen die autobanden langer op druk houden, geavanceerde motoroliën en lichtgewicht kunststoffen.

Ook doet bedrijf onderzoek naar verbeterde motorefficiëntie, heeft het de lithiumbatterij-scheidingsfilm voor hybride en elektrische auto’s verbeterd en financiert het baanbrekend onderzoek naar verbetering van zonne-energie, biobrandstoffen en CO2-opslag.

“De werkelijke uitdaging bij het ontwikkelen van een nieuwe generatie biobrandstoffen is de mogelijkheid om grote hoeveelheden te produceren. "Hiervoor zullen doorbraken in zowel wetenschap als technologie nodig zijn," aldus Craig Venter, CEO van SGI. "Het samenwerkingsverband tussen SGI en ExxonMobil brengt kennis en expertise samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die kunnen leiden tot productie van biobrandstoffen uit algen op grote schaal.”

ExxonMobil’s technologische en wetenschappelijke ervaring zal gedurende het gehele project worden gebruikt, van de ontwikkeling van systemen ter vergroting van de schaal van de algenproductie tot en met de productie van brandstoffen als eindproduct.

Emil Jacobs van ExxonMobil voegde hieraan toe: “Na uitgebreid onderzoek hebben we vastgesteld dat de productie van biobrandstoffen uit algen mogelijk belangrijke voordelen biedt. Het belangrijkste voordeel is dat broeikasgassen verminderd kunnen worden door gebruik te maken van volop beschikbaar zonlicht en CO2 voor het kweken van de fotosynthetische algen. Dit gaat niet ten kosten van de beschikbaarheid van drinkwater en akkerland en dus niet van de voedselproductie. Tenslotte kunnen algen grote hoeveelheden olie produceren die verwerkt kunnen worden in bestaande raffinaderijen om brandstoffen te produceren die zijn aangepast aan de bestaande transporttechnologie en infrastructuur.”

Over ExxonMobil

ExxonMobil, de grootste internationale naamloze vennootschap op het gebied van olie en gas, maakt gebruik van technologie en innovatie om te helpen voldoen aan de groeiende energiebehoeften van de wereld. ExxonMobil beschikt binnen de sector over een leidende portfolio van olie- en gasbronnen, is de grootste raffineerder en verkoper van petroleumproducten en haar chemische divisie behoort tot de grootste in de wereld. Bezoek voor meer informatie www.exxonmobil.com.

Over Synthetic Genomics Inc.

SGI, een privébedrijf dat is opgericht in 2005, wijdt zich aan de ontwikkeling en het op de markt brengen van genoom-gedreven oplossingen voor het aanpakken van de wereldwijde uitdagingen op het gebied van energie en milieu. De vooruitgang op het gebied van synthetische genomen biedt grenzeloze toepassingskansen op een breed scala van productgebieden, waaronder energie, chemische stoffen en farmaceutische producten. De belangrijkste onderzoeks- en bedrijfsprogramma’s van het bedrijf zijn gericht op de belangrijkste bio-energiegebieden: het ontwerpen van geavanceerde biobrandstoffen met superieure eigenschappen vergeleken met ethanol en biodiesel; het gebruiken van fotosynthetische organismen om rechtstreeks uit zonlicht en kooldioxide producten met een toegevoegde waarde te fabriceren; de ontwikkeling van nieuwe biologische oplossingen om de productie en/of de productiesnelheid van ondergrondse olie- en gasbronnen te verhogen; en de ontwikkeling van plantenvoeding voor een hogere oogstopbrengst, meer ziekte-resistentie en rendabiliteit. Ga voor meer informatie naar www.syntheticgenomics.com.

WAARSCHUWINGSVERKLARING: de bedrijfsplannen en verwachtingen besproken in dit persbericht zijn vooruitblikkende verklaringen. Daadwerkelijke toekomstige resultaten, waaronder programmaplannen, uitgaven en schema’s, en de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe technologie en biobrandstoffen zouden aanzienlijk kunnen verschillen als gevolg van veranderingen in de marktcondities; ontwikkelingen op het gebied van regelgeving; technologische ontwikkelingen; technische of operationele factoren; de resultaten van commerciële onderhandelingen; en andere factoren besproken onder de kop "Factoren die van invloed zijn op toekomstige resultaten" in het onderdeel "Investeerders" van onze website (www.exxonmobil.com) en in onderdeel 1A van ons meest recente Formulier 10-K.

 

INFORMATIE VOOR REDACTEUREN:

Dr. Jacobs en dr. Venter zullen beschikbaar zijn voor het beantwoorden van mediavragen tijdens een teleconferentie vandaag om 14.00 uur centraal-Europese tijd. De inbelgegevens zijn als volgt:

 
Bedrijfsnaam: Exxon Mobil Corporation

Datum/tijd: 14 juli 2009, 16.00.

Deelnemersnummer: + 1-888-819-8002 (gratis)
Deelnemerscode: 3031406

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
ExxonMobil

Mediarelaties, + 1-972-444-1107

Deel: ' ExxonMobil lanceert biobrandstoffenprogramma '
Lees ook