EDON-topman Geersing doet ernstig beroep op overheid

'Economische Zaken moet toezichthouder voor afvalmarkt aanstellen'

Topman Marchienes Geersing van EDON Groep wil dat de afvalsector zo snel mogelijk een volwassen gereguleerde markt wordt. Daarom moet er net als voor de elektriciteitsmarkt een speciale toezichthouder komen, vindt hij. "Er moet een einde komen aan de huidige wild-west praktijken. Vooral in de eindverwerking is het nu nog te veel een wereld van uitverkoopjes en stuntwerk. Dat is niet goed voor de sector." Geersing doet deze uitspraken in Energie Nederland, het opinieblad voor de energiebranche en aanverwante branches dat morgen verschijnt.

Geersing is van mening dat het belang van de afvalsector voor de duurzaamheid van de samenleving zo essentieel is dat juist deze markt gereguleerd moet zijn. "Net als bij elektriciteit is hier sprake van een dominantie die niet zomaar aan een vrije marktwerking mag worden overgelaten." De EDON-bestuurder noemt het "onzin" om over een open afvalmarkt te spreken en wil dat de minister van Economische Zaken een toezichthouder aanstelt voor de afvalsector. "Die moet er komen. Daarmee zeg ik niet dat Economische Zaken zich ten opzichte van VROM beleidsmatig meester moet maken van de afvalsector, maar als dit ministerie dan toch de Nederlandse marktregulator aan het worden is, dan is een imperfecte markt als de afvalsector bij uitstek geschikt voor regulering."

Geersing bepleit een volwassen gereguleerde markt waarop iedereen weet wat mag worden verhandeld. "Het moet geen wildwestmarkt blijven. Vooral in de eindverwerking doet zich stuntwerk voor. Opeens heeft een verbrander afval nodig. Tegen elke prijs. Dat is niet goed voor de verdere ontwikkeling van de sector, voor een hogere recyclingsgraad bijvoorbeeld. En dat willen wij."

Met Hanze Milieu, PNEM MEGA Milieuservices (waaronder het belang in Van Ganzewinkel) en de recentelijk aangetrokken afvalverwerker VAM vertegenwoordigt de nieuwe fusie van EDON Groep met PNEM MEGA Groep in de Nederlandse afvalsector een marktaandeel van zo’n 32 procent. PME, de werknaam van het nieuwe energie-, telecom- en afvalconcern, is daarmee de grootste speler op de afvalmarkt.


Niet voor publicatie: Voor meer informatie over dit persbericht kan contact worden opgenomen met: de heer S. Marbus van EnergieNed, tel.: 026 - 356 36 57.

Deel: ' 'EZ moet toezichthouder afvalmarkt aanstellen' '
Lees ook