Provincie Friesland

Persberichten

F 5000,- voor 'Fries kostuum'

Gedeputeerde Staten hebben vandaag aan de kostuumcommissie Fryslân een bijdrage van 5000,- beschikbaar gesteld. Het geld is door de commissie aangevraagd voor het uitgeven van het boek 'Fries Kostuum'.

Het vorige boek over het Fries kostuum is van 1975 en is al een aantal jaren uitverkocht. Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk, dat er een nieuw boek komt: het kostuum is een onderdeel van de Friese cultuur.

Het nieuwe boek wordt geschreven door mevrouw G. Arnolli, conservator tekststijl van het Fries Museum. In het voorjaar van 2000 wordt het boek uitgegeven in een oplage van 2500 stuks.

Datum: 14 september 1999
Nummer: 162

Zoekwoorden:

Deel: ' F 5000,- voor boek 'Fries kostuum' '
Lees ook