Provincie Friesland

Persberichten

f 62.500,-- voor leerstoel Milieutechnologie in Leeuwarden

Gedeputeerde Staten hebben vandaag een bijdrage van 62.500,- voor vijf jaar aan de Universiteit Twente (UT) toegekend. De faculteit Chemische technologie van de UT gaat een bijzondere leerstoel 'Milieutechnologie, in het bijzonder membraanfiltratie', instellen in Leeuwarden. Na de zomervakantie gaat de leerstoel van start.

De leerstoel past uitstekend in het provinciale beleid op het gebied van technologie, milieu en onderwijs. In de beleidsvisie Veranderen om te Behouden, het plan van aanpak EMT, en het collegeprogramma zijn milieutechnologie en in het bijzonder watertechnologie tot speerpunten van het provinciale beleid benoemd. Handhaving en versterking van het Hoger (Beroeps) Onderwijs in Leeuwarden is ook onderdeel van het Collegeprogramma.

De leerstoel biedt goede kansen voor economische spin-off in Fryslân. Het uitvoeren van onderzoek voor Friese bedrijven levert perspectief op kwaliteitsverbetering en/of geheel nieuwe producten en diensten. Hierdoor verbetert de concurrentiepositie van de Friese water(technologie)sector. Daarnaast versterkt de leerstoel de positie van het onderwijs in Fryslân.

De instelling van de leerstoel is een uitvloeisel van het verzoek van de KvK en de Provincie aan de UT om bij te dragen aan de technologische en economische ontwikkeling van Fryslân.

Nummer: 143
Datum: 13 juli 1999

Deel: ' f 62.500,-- voor leerstoel Milieutechnologie Leeuwarden '
Lees ook