Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Faber helpt bosbeheerders met bostelefoon


14 mei 2002 -
Bosbeheerders en boseigenaren kunnen hun vragen over bosaanleg, bosbeheer, subsidies en wet- en regelgeving voortaan stellen bij de 'bostelefoon'. In het woud van regels en wetten is het soms lastig de weg te vinden. Dat geldt ook voor bos- en natuurterreineigenaren. Daarom ondersteunt heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een voorlichtingsproject: Het Kennis en InformatieSysteem Bos (KIS). De bostelefoon is hiervan een onderdeel.

De bostelefoon is een landelijk inbelnummer waar behalve boseigenaren en -beheerders ook gemeenten, waterschappen en provincies terecht kunnen. Het nummer is 0318 650602.

Naast de bostelefoon zal in de loop van mei een speciale bosinternetsite geactiveerd worden: www.bosinfo.nl. Op deze site is ook allerlei informatie te vinden over bossen. De voorlichtingscampagne wordt uitgevoerd door de Unie van Bosschappen in samenwerking met de Stichtingen Bos en Hout/Bosdata en Landschapsbeheer Nederland.

Deel: ' Faber helpt bosbeheerders met bostelefoon '
Lees ook