Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Faber: voorbereid op zeehondenvirus


10 juni 2002 -
Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil zieke, levensvatbare zeehonden opvangen als deze getroffen worden door het phocine distemper virus. Faber zei dit na afloop van een overleg met het Zeehondenplatform*. Het phocine distemper virus is hetzelfde dat in 1988 voor grote sterfte onder de zeehonden heeft gezorgd.

De Deense zeehonden hebben al last van het virus. De kans bestaat dat de Nederlandse zeehonden het ook krijgen. Een zeehond kan namelijk wel zo'n 150 km op een dag zwemmen. Op dit moment zwemmen er zo'n 5000 zeehonden in Nederlandse wateren. Er is op dit moment nog geen besmette zeehond in het Nederlandse deel van de Waddenzee aangetroffen.

Faber gaat de dierenartsen uit de gemeenten rond de Waddenzee vragen om te helpen bij een eventuele uitbraak van het virus onder de Nederlandse zeehonden. Het is de bedoeling dat de dierenartsen per dier zullen bekijken of een zieke zeehond kans heeft om te overleven of niet. In dat laatste geval zullen zij de zeehond een dodelijke injectie geven. In het eerste geval worden de zeehonden gebracht naar de opvangcentra Pieterburen of Ecomare. Daar worden zij verzorgd en gevaccineerd, zoals gebruikelijk is in de opvangcentra, en na genezing weer uitgezet in zee.

Het phocine distemper virus vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel moeten voorzorgsmaatregelen getroffen worden. Zieke of dode dieren, dus ook zeehonden, bevatten andere ziektekiemen die wel van invloed kunnen zijn op de gezondheid van mensen.

Mensen moeten daarom uit de buurt blijven van aangespoelde dode en zieke zeehonden. Als zij een aangespoelde zeehond zien kunnen ze bellen met het speciale meldpunt, dat wordt ingesteld als het virus inderdaad toeslaat. Deskundigen zullen de aangespoelde zeehond ophalen.

Het virus is voor de zeehonden erg besmettelijk en zorgt ervoor, dat het immuunsysteem van de zeehonden aangetast wordt. Dit maakt hen vatbaar voor ziekten, waardoor de kans bestaat dat ze overlijden, meestal als gevolg van longontsteking. Het virus wordt overgedragen door hoesten en heeft een incubatietijd van 10 - 14 dagen.


* In het Zeehondenplatform zitten vertegenwoordigers van RIKZ (Rijksinstituut voor kust en zee), Ecomare, zeehondencrèche Pieterburen en de Waddenvereniging, een ethicus van de universiteit van Utrecht en wetenschappers van de Erasmusuniversiteit Rotterdam en Alterra Texel. De voorzitter van het Zeehondenplatform is de heer Cees Zijlstra en LNV is secretaris.

Deel: ' Faber is voorbereid op zeehondenvirus '
Lees ook