expostbus51


BIJL PARTNERS

Fabrikant van het Jaar 1999 zojuist bekend

Bouwmaterialenhandel benoemt Steenfabrieken Korevaar tot Fabrikant van het Jaar 1999

De bouwmaterialenhandel, verenigd in de brancheorganisatie HIBIN, maakt tijdens de HIBIN Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 juni te Den Haag om 16.45 uur bekend dat Steenfabrieken Korevaar te Zennewijnen (Betuwe) is benoemd tot Fabrikant van het Jaar 1999. Directeur ing. P. Rooswinkel ontvangt uit handen van voorzitter A. Lingen het HIBIN-beeld dat op symbolische wijze de optimale samenwerking tussen handel en industrie weergeeft. Nadat Unidek Bouwelementen (1997) en Eurocol (1998) de titel in de wacht sleepten, is het opmerkelijk dat in tijden van internationalisering en concentratietendenzen een onderneming, die duidelijke kenmerken van een familiebedrijf vertoond, tot Fabrikant van het Jaar wordt benoemd.

Deze benoeming is één van de resultaten van een branchebreed onderzoek dat jaarlijks binnen de HIBIN-handel wordt gehouden. 560 productspecialisten beoordeelden in een eerste telefonische enquête ruim 100 fabrikanten / importeurs verdeeld over tien productgroepen. Dit resulteerde in tien nominaties. Een tweede telefonische enquête bij het management, maakte duidelijk dat Korevaar op een groot aantal criteria het best werd beoordeeld. Met name op het criterium communicatie scoorde Korevaar beter dan de overige genomineerden. Uit de onderzoeksresultaten werd verder duidelijk dat Korevaar ten opzichte van 1998, toen de onderneming ook was genomineerd, haar prestaties duidelijk heeft verbeterd.

Voor alle genomineerden geldt dat met name de criteria die verband houden met samenwerking een duidelijke verbetering toonden. Minder positief is de HIBIN-handel over de prestatiecriteria zoals bijvoorbeeld kennisoverdracht aan medewerkers van de HIBIN-handel, promotionele ondersteuning en bestelgemak.

Het onderzoek 1999 is uitgebreid met een telefonische enquête bij de directies van fabrikanten en importeurs, waarin hun visie werd gevraagd over de rol van de bouwmaterialenhandel. Als belangrijke functies voor de handel worden genoemd: het verzorgen en coördineren van de logistiek en levering uit voorraad, en de verkoop van bouwmaterialen aan de professionele verwerker. Het hoogst scoorde de informatie- en adviesfunctie over de toepassing en verwerking van materialen. De fabrikanten zijn vrijwel unaniem van mening dat daartoe het kennisniveau van alle bij deze adviesfuncties betrokken medewerkers verhoogd en verbeterd moet worden. De bouwmaterialenhandel moet dan ook grote prioriteit toekennen aan opleiding, training en kennisoverdracht.

Elk onderdeel van het onderzoek werd gekenmerkt door een zeer hoge respons: tussen de 60 en 68, terwijl circa 40 gebruikelijk is bij dit type onderzoek. De hoge respons geeft aan dat zowel handel als industrie veel belang hechten aan de onderlinge relatie en daarmee aan verbetering van de samenwerking.

De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in twee rapportages. Een algemene rapportage geeft weer hoe de HIBIN-handel denkt over het presteren van de industrie en de verbeteringen die daarin mogelijk zijn. Fabrikanten kunnen door middel van een bedrijfsspecifieke rapportage een exact beeld krijgen van hun positie ten opzichte van directe concurrenten binnen hun productgroep. Fabrikanten beschikken met deze rapportage over betrouwbare en representatieve cijfers over hun functioneren binnen een belangrijke doelgroep. De onderzoekscijfers zijn daarom niet zelden de basis voor eigen vervolgonderzoeken en aanpassingen van het beleid. Daarmee wordt een belangrijke invulling gegeven aan de doelstelling waarmee de HIBIN het onderzoek drie jaar geleden startte.

Sinds 1905 is de HIBIN, de brancheorganisatie van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland, de koepelorganisatie voor de Nederlandse bouwmaterialenhandel. Met zo'n 375 aangesloten vestigingen (gewone leden) vertegenwoordigt de HIBIN, als schakel in de bouwkolom, 90 van de omzet. Tevens telt de HIBIN 100 aangesloten fabrikanten en importeurs (buitengewone leden). Naast belangenbehartiging en informatieverstrekking worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd door een scala van projecten: marktinformatie, elektronische communicatie, ketenlogistiek, opleidingen, automatisering, consumentenzaken, milieu en arbomanagement.
De HIBIN, momenteel gevestigd in Driebergen, verhuist najaar 1999 naar een nieuwe locatie in Arnhem.

///

Deel: ' Fabrikant van het Jaar 1999 bekend '
Lees ook