Universiteit van Utrecht

<<...OLE_Obj...>>

Persbericht Universiteit Utrecht
Faculteit der Diergeneeskunde

10 maart 2003

Faculteit der Diergeneeskunde stelt opening varkensstallen uit

Om elk risico voor verspreiding van het klassieke vogelpestvirus uit te sluiten heeft de Faculteit der Diergeneeskunde besloten om de officiële opening (zie ook www.uu.nl/nieuws) van de gerenoveerde varkensstal 'de Tolakker' op 11 maart uit te stellen. Zodra het vanuit veterinair-hygiënisch oogpunt verantwoord is, wordt een nieuwe datum gepland en ontvangt u een uitnodiging voor de feestelijke opening.

Deel: ' Faculteit der Diergeneeskunde stelt opening varkensstallen uit '
Lees ook