Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 20/09/2001Faculteit der Exacte Wetenschappen van de VU viert haar derde diës Is Bètaonderzoek te duur?

Op vrijdag 28 september viert de Faculteit der Exacte Wetenschappen haar driejarig bestaan. De faculteit is in 1998 ontstaan uit een clustering van de faculteiten Natuurkunde en Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica en Scheikunde. De faculteit wil op de diës een greep uit haar bijzondere onderzoeksactiviteiten tonen. In vergelijking met andere onderzoeksgebieden is bètaonderzoek vaak kostbaar. De faculteit wil tijdens de diësviering duidelijk maken waarom dat zo is, aan de hand van demonstraties van onderzoeksmethoden op de verschillende onderzoeksafdelingen.

Programma

14.00 uur Inleiding door Prof. dr. H. Timmerman, decaan FEW

14.05 uur De achtergronden van het World Wide Web, lezing door prof. dr. Tanenbaum

14.45 uur Pauze

15.15 uur Bezoek aan de onderzoeksafdelingen binnen de faculteit

16.30 uur Borrel

Professor Tanenbaum: de achtergronden van het Web

Het Internet en het Word Wide Web zijn de laatste vijf jaar uitgegroeid tot een massaal communicatiesysteem met honderden miljoenen gebruikers. De huidige organisatie van het Web is echter niet ontworpen voor miljoenengebruik; het moet fundamenteel anders. Niemand weet echter hoe een beter systeem ontworpen moet worden, want daar zijn in de wereld geen precedenten van. Het is alsof een waterbouwkundig ingenieur wordt gevraagd een brug te ontwerpen van Ierland naar Amerika. Tanenbaum, de meest geciteerde informaticus van Nederland, toont de problemen die het Web kan verwachten en op welke manier zijn onderzoek tot een mogelijke oplossing van die problemen kan leiden.

Demonstratie in het Lasercentrum

De Vrije Universiteit beschikt over een Lasercentrum dat door de Europese Commissie is erkend als hoogwaardige, interdisciplinaire onderzoeksfaciliteit. Acht onderzoeksgroepen binnen de VU op het terrein van de natuurkunde, scheikunde, biologie en astrofysica maken gebruik van dit centrum. Zo wordt met behulp van lasers onderzocht hoe groene planten door middel van chlorofyl zonne-energie omzetten in chemische energie, hoe chemische reacties van vrije moleculen in de tijd verlopen en hoe eiwitten zich in korte tijd ruimtelijk vouwen.

Radionuclidencentrum

Het Radionuclidencentrum (RNC) is een interfacultair instituut waar met gebruik van radioactief materiaal wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. Tijdens de rondleiding door het RNC wordt duidelijk hoe onderzoekers een radioactief gelabelde verbinding ontwikkelen die wordt gebruikt voor patiëntenonderzoek.

Evolutionaire kunst bij Informatica

Door het nabootsen van natuurlijke selectie, mutatie en kruising zijn computers in staat om oplossingen van problemen te "kweken", in plaats van traditioneel te berekenen. Een bijzondere toepassing hiervan is te vinden in de evolutionaire kunst. Binnen dit vak worden kunstwerken gecreëerd door een evolutieproces dat ontstaat door mens-computer interactie.

Moleculair Modelleren bij Farmacochemie

De werking van geneesmiddelen berust meestal op het feit dat hun moleculen zich heel specifiek binden aan receptoreiwitten of enzymen in ons lichaam, waardoor ze deze eiwitten ´aan´ of ´uit´ kunnen schakelen. Tegenwoordig kan men op computers de binding van geneesmiddelmoleculen aan eiwitten drie- dimensionaal bekijken om betere medicijnen te ontwerpen. Ook kan men met behulp van moleculaire dynamicatechnieken processen simuleren, om zo de werkzaamheid van geneesmiddelen te voorspellen. Tijdens de demonstratie wordt de moleculaire dynamica van de estrogeen hormoon receptor driedimensionaal gevisualiseerd. Aan de hand van deze receptor wordt de werking van geneesmiddelen getoond.

Analytische chemie en toegepaste spectroscopie bij Scheikunde

Tijdens de demonstratie worden enkele bio-actieve eiwitten door middel van ElectroSpray Ionisatie in een zogeheten
vluchttijdsmassaspectrometer geanalyseerd, waarbij zowel molecuul- gewichtsbepaling als aminozuurvolgorde in het eiwit worden bepaald. Ook is er een demonstratie waar Time-of-Flight massaspectrometrie haar kracht laat zien. Toepassingen in de sfeer van milieu- en voedingsmiddelenanalyse zullen de revue passeren.

Patroonvorming in supergeleiders en rijst bij Vaste stoffysica

In supergeleiders kunnen tal van magnetische patronen optreden. Met onze unieke magneto-optische apparatuur kunnen deze worden gefilmd. Sommige van die patronen lijken sterk op patronen die elders in de natuur voorkomen zoals bij de groei van bacteriekolonies, bos- branden of bij grondwater stroming. Andere analoge systemen zijn brandend papier en een berg rijst. We laten zien hoe ´harde´ wetenschap kan worden bedreven aan complexe systemen zoals magnetische patronen en rijsthopen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

U bent van harte welkom om de diësviering op vrijdag 28 september om 14.00 uur bij te wonen. Deze vindt plaats in het Wiskunde en Natuurkundegebouw van de Vrije Universiteit aan de Boelelaan 1083 te Amsterdam. De inleiding en lezing voorafgaand aan de demonstraties vinden plaats in zaal KC-137. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de diës, mevrouw K. Ouborg (niet op woensdag), tel. 020 4447502,

e-mail: ouborg@few.vu.nl. Zie ook: www.few.vu.nl/dies.2001-09-20 / pb 1.063.0 / RL

Voor meer informatie over promoties, oraties en alle overige activiteiten die vermeld staan in dit e-mailbericht, kunt u terecht bij Voorlichting en Externe Betrekkingen,
e-mail: veb@dienst.vu.nl, http://www.vu.nl of tel. (020) 444 5666.

Deel: ' Faculteit der Exacte Wetenschappen van de VU viert 3e diës '
Lees ook