Erasmus Universiteit Rotterdam

12 oktober 2001

Het Tweede Advaita-Symposium

De ander en ik: eenheid en scheiding in westerse, joodse en hindoeïstische tradities

Op vrijdag 12 oktober 2001 houdt de Faculteit der Wijsbegeerte opnieuw een Advaita-symposium. Deze keer staat de relatie van 'de ander en ik' centraal. Nadat de thematiek van 'het zelf-zijn' op het symposium in 2000 is besproken, komen nu de vragen over de ander aan de orde. Wat is de aard van de ander? In hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid?

Een bespreking van deze vragen kan vele andere problematieken verhelderen, onder andere de aard van zelf en van de ander, de mogelijkheid van communicatie (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), de grondslagen van ons morele gedrag en de ander als leraar. Allerlei praktische problemen op micro- en op macroschaal zijn hiermee verbonden.

De vraagstelling van eenheid en scheiding van de ander en ik, en de hieraan gekoppelde themas, worden besproken vanuit de westerse, de joodse en de hindoeïstische (Upanishaden, Vedânta) tradities. Het uitgangspunt vormt de stelling van de Advaita Vedânta dat het hoogste Zelf van de ander en mijn eigen Zelf-zijn fundamenteel niet verschillend van elkaar zijn. Deze stelling, het modern- en postmodern-westerse en het joodse denken zullen in de confrontatie verhelderd worden. Er is een ruime gelegenheid voor discussie.

Aan het woord komen:

* Prof. dr. Jos de Mul (EUR): Je est un autre over de modern-westerse filosofie (gescheidenheid) en postmodernisme (internet-eenheid)

* Dr. Victor Kal (UvA): Hoe houd ik mij de ander van het lijf? Rosenzweig contra Levinas - vanuit de joodse filosofie (heteronomie en ik)

* Dr. Douwe Tiemersma (EUR): Advaita: de onuitsprekelijke eenheid van mijzelf en de ander - de hindoeïstische visie, speciaal die van de Advaita Vedânta.

* Co-referent: dr. Bruno Nagel (UvA)

Deel: ' Faculteit Wijsbegeerte EUR organiseert 2e Advaita-Symposium '
Lees ook